Фирмено счетоводство и
управление на малка фирма


   
Законовата уредба на счетоводството;
Система за счетоводните сметки;
Отчитането на финансовите средства;
Годишното счетоводно приключване;
Счетоводното отчитане на ДДС;
Едностранно счетоводство;
Правните и данъчните проблеми на предприятието;
Проблемите на маркетинга и управлението на фирмата.
   

За повече информация:
НТС - "Наука и техника" ООД
гр.Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" 113, ет.2
Дом на техниката, тел. 042/ 6
2 20 87