Компютърно обучение
индивидуално или в групи


I. Компютърна грамотност - I модул

 
1. Windows XP - операционна система
2. MS Office - Microsoft Word, Microsoft Excel и др.
3. Internet
 
 
 

II. Компютърно обучение - II модул

 
1. Microsoft Access  
2. Microsoft Power Point  
3. Visual Basic, Front page, Web Desing  
   
AutoCAD, програмиране - C++ - индивидуално обучение
 

 

 
Всяко ниво завършва с полагане на изпит.  

За повече информация:
НТС - Наука и техника ООД
гр.Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" 113, ет.2
Дом на техниката, тел. 042/ 6
2 20 87<< -- назад