ЮБИЛЕЙ

На 30 май 2002 година празнувахме забележителен юбилей - 80 години от създаването на Българското инженерно-архитектно дружество в гр.Стара Загора, на което НТС е достоен приемник.

БИАД - Стара Загора е един от първите шест клона, учредени в България. В него са членували изявени инженери и архитекти, които вземат дейно участие в обществения живот на града. От 1949 година организацията се преименува в Научно-технически съюз, който създава дружества във всички предприятия в Старозагорски регион. Построен е Домът на техниката.
През 1992 година НТС - Стара Загора е учредено като самостоятелно сдружение, член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Възстановена е структурата на организацията на професионален принцип, която включва съюзите: Инженери по автоматика, информатика и електроника, Електроинженери, Машинни инженери, Строителни инженери, Архитекти, Водно дело, Геодезисти и земеустроители, Минно дело и геология, Икономисти, Химици, Селскостопански специалисти, Лесотехника и Лесовъди.

Тържеството започна с пресконференция на Председателя на НТС - Стара Загора - доц. д-р Вл.Заманов и Председателя на ФНТС - акад.В. Сгурев.
В чест на 80 годишния юбилей подготвихме изложба с намерение тя да се превърне в музей на техниката. За целта издирихме символи на развитието на науката и техниката в нашия регион - предмети, снимки, документи от изминалия 20 - ти век.
Благодарим на инженери, икономисти, архитекти, селскостопански специалисти, наследници на дейци на БИАД и НТС, ръководители на фирми дарили исторически ценни експонати, които изложихме с цел да ги съхраним за поколенията.
НТС - Стара Загора издаде юбилеен бюлетин отразяващ най-важните моменти от историята и дейността на организацията.

<< -- назад