АРХИТЕКТУРА
1996
Арх.Екатерина Николаева Стоева (р.1959г.)
Завършва ВИАС (1982г.).Специализира в Школа за високо архитектурно майсторство. Защитава звание н.с.III-та степен. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в НИПИ Стара Загора и на свободна практика. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране сградата на ЗПК "Орел" АД. След рационално преустройство от съществуваща сграда израства нова, удобна, с изискан външен облик.


1997
Арх. Елена Тодорова Нейкова (р.1957г.)
Завършва ВИАС (1980г.). Специализира архитектурно проектиране на училищни сгради. Работи в "Проектантска организация" и архитектурно-строителна фирма "Байер". Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и реализация на обект "Стария театър" в Стара Загора. Сградата на Градския театър и първата в страната провинциална опера е възстановена, модернизирана и реконструирана в съвременен стил. За този проект Съюзът на архитектите в България я номинира за "Архитект на годината".


1998
Арх. Снежана Георгиева Петрова (р.1955г.)
Завършва ВИАС (1978г.). Специализира в област архитектурно и художествено оформяне на райони, градове и села. Работи в Общини Етрополе и Стара Загора, "Проектантска организация" Стара Загора и архитектурно бюро "Архина" СП. Наградата на НТС е присъдена за Преустройство на обект Електродом в Търговски комплекс. Проектът предлага неизползван до тогава в града начин за оформяне на търговската площ. Множеството експозиционно разположени клетки създават уют и удобство за клиенти и търговци.


1999
Арх. Николай Тонев Ситев (р.1968г.)
Завършва ВИАС (1994г.).Основава фирма " Николай Ситев" ЕТ. Наградата на НТС е присъдена за Проект на болница Ритъм. Проектирана и построена е самостоятелна сграда с конкретно предназначение. Тя е функционална и удобна, с привлекателен екстериален образ.


2000
Арх. Петър Киряков Киряков (р.1955г.)
Завършва ВИАС (1980г.). Член е на Американския институт по архитектура. Работи на свободна практика. Печели множество награди от национални и международни конкурси. Наградата на НТС е присъдена за Проект на административно жилищна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" (Здравна каса). Многофункционална по предназначение, в елегантен стил, тя е изградена на мястото на стара постройка.


2001
арх. Стоян Димитров Влайков (р. 1968 г.)
  Завършва ВИАС специалност архитектура. Работи в " Респект Ст. Влайков". Наградата на НТС е присъдена за Значително постижение в архитектурното проектиране - сграда "Руски"56.


2002

арх. Паскал Марков Паскалев (р.1960)
Завършва ВИАС (1983г.). Работи като управител в СД "Структура МД". Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на многофункционална общественообслужваща сграда "Търговски център". Граничи със сградата на Община Стара Загора и с централния хотел "Верея".

2003

арх.Благо Йорданов Стоев (1954г.)
Завършва ВИАС (1980г.) специалност архитектура. Работи в собствена фирма ЕТ"БЕСТ", чрез която проектира заедно със съпругата си арх.Екатерина Стоева. Заедно реализират проекти. По-значителни проекти, в които е участвал: ЗРП гр.Нова Загора, ЗРП на кв."Д.Благоев", "ЦГЧ - север", "Г.Гърбачев", "Зора -север", "К.Ганчев" и много други. Наградата на НТС е присъдена за Жилищна сграда с търговски център "Дивна".


2004
Наградата на НТС не е присъдена.


2005
арх. Николай Василев Вътев (р. 1958 г.)
Завършва ВИАС-София през 1985г., специалност Архитектура и градоустройство. Работи в ЕТ"Арх. Николай Вътев" - Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за
Проектиране на квартал "Железник" - градоустройствена разработка, планове за застрояване, планове за ергулация, схеми за комуникация, електроинсталации, ВиК и озеленяване.2017
арх. Веселин Симеонов Беров (р. 1947 г.)

Завършва ВИАС - гр. София, специалност Архитектура. Работи в ЕТ "Вебер", архитект.
Наградата на НТС е присъдена за
Градоустройствени решения, транспортна схема на гр.Стара Загора и активна гражданска позиция по казуса «Бедечка».2020
арх. Сияна Деянова Янчева (р. 1978 г.)

Завършва УАСГ - гр. София, специалност Архитектура. Работи в "Сидея" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за
Проектиране: Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализ – общежитие, столова и многофункцион. зала.2021
ланд. арх. Корнелия Константинова Маторова - Харитонова (р. 1970 г.)

 

 

Завършва Лесотехнически университет - гр. София.
Наградата на НТС е присъдена за
Изработване проект на Станционната градина.