ИКОНОМИКА
1996
Д-р Георги Димов Котаров (р.1958г.)
Завършва ВИНС Варна (1981г.). Автор е на публикации в специализарани издания. Преподавател по Фирмен анализ и диагностика в колеж "Тракия".
Наградата на НТС е присъдена за Анализ на социално-икономическата информация. Разпространяване и публикации по тази тематика в националния и местен печат.


1997
Николай Сидеров (р.1961г.)
Завършва финанси и кредит (УНСС). Специализира банково дело. Работи в БНБ клон Стара Загора, "Търговска банка"АД Стара Загора, БУЛБАНК" АД Стара Загора и ДСК ЕАД клон Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за работата му по Усъвършенстване системата за кредитиране в "БУЛБАНК" и събиране на "лошите кредити". Редуцирането и издължаването на "лошите кредити" води до подобряване активите на банката. Ликвидирани са задълженията на структуроопределящи фирми като: "Берое" АД, "Хранинвест ХМК", "Агробиохим"АД, "Бъдещност" и "Винпром" гр. Чирпан.1998
Д.е.с. Мина Борисова Димитрова (р.1955г.)
Завършва икономика на промишлеността (ВИНС Варна, 1980г.). Специализира счетоводна отчетност. От 1991г. е дипломиран експерт счетоводител. Автор е на публикации в специализирани издания и в местния печат. От 2000г. е управител на "СМТ Одит 2000" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за работата й като Консултант и одитор.


1999
Георги Йорданов Йорданов (р.1956г.)
Завършва счетоводна отчетност (1981г.) и Школа по автоматизирани системи за управление (ВИНС Варна, 1991г.). Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в ТДД Стара Загора. Лектор е по данъчна проблематика.
Наградата е присъдена за Професионалния опит и принос в данъчната практика.


2000
Д.е.с.Богдана Иванова Джонова (р.1961г.)
Завършва счетоводна отчетност (УНСС София, 1988г.). От 1992г. е дипломиран експерт счетоводител. Член е на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата в Стара Загора и на Съюза на счетоводителите в България. Наградата на НТС е присъдена за Активна професионална и организационна дейност в областите банково дело, одит и счетоводство.


2001
Славка Иванова Драгнева (р.1943 г.)
Завършва икономика на промишлеността (УНСС, София). Директор на "Финанси и социални дейности" - Община Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за дейността в работна група към НСОРМ по проблемите на финансирането на общините.


2002
Велин Кънчев Филипов (р.1977 г.)
  Завършва счетоводство и контрол (ИУ, Варна). Автор на разработки и публикации в специализиран печат в областта на счетоводството и данъчното облагане. Работи в Министерството на финансите.
Наградата на НТС е присъдена за Доклади и публикации в областта на счетоводството и контрола.
2003
Цветан Николов Янчев (1955г.)
Завършва счетоводна отчетност (ВФСИ, Свищов). От 1991г. е дипломиран експерт счетоводител. Работи във фирма "Скоди"ООД, гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за активна одиторска и консултантска дейност.
2004
Петър Мръцков (1955г.)
Завършва счетоводна отчетност (ВФСИ, Свищов). От 1991г. е дипломиран експерт счетоводител. Работи във фирма "Скоди"ООД, гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за активна одиторска и консултантска дейност.

2005
Цанка Иванова Ганева (р.1958г.)
Завършила СА "Д. Ценов"- Свищов, специалност "Финанси и застрахователно дело". Работи в Община Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за: "Успешна финансова политика на община Стара Загора".
С нейно активно участие община Стара Загора емитира облигационен заем, осигурен е и инвестиционен заем, с което се гарантира развитието на града.

2006
Мария Господинова Колева (р.1955г.)
Завършила висше икономическо образование. Свободна практика- експерт счетоводител - регистриран одитор.
Наградата на НТС е присъдена за Активна дейност за повишаване дейността на общинския бюджет и
публикации в областта на икономиката.


2007
д.е.с. Веселка Николова Калайджиева (р.1960г.)

Завършила УНСС - София, специалност счетоводна отчетност и контрол, 1985г. Експерт счетоводител - регистриран одитор, "Одит Николова" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Активна одиторска и консултантска дейност.


2008
Койно Радев Динев (р.1946г.)

Завършил ВФСИ "Д.А.Ценов"- Свищов, специалност икономист-социално осигуряване. Работи в РУСО - гр.Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Подобряване организацията на дейностите по пенсионно и социално
осигуряване.


2009
д.е.с. Димитрина Йорданова Пашова (р.1955г.)

Завършила ВФСИ "Д.А.Ценов"- Свищов, специалност счетоводна отчетност. Дипломиран експерт счетоводител, "Одит консулт Пашова" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за Активна одиторска и консултантска дейност.


2010
Светозар Игнатов Игнатов (р.1975г.)

Завършил УНСС - София, специалност магистър Международни икономически отношения, магистър Маркетинг и мениджмънт, Нов Български университет - София, магистър Бизнес администрация. Работи в "КЕН" АД, маркетинг директор.
Наградата на НТС е присъдена за Разширяване пазарите на български хранителни продукти.


2011
Николинка Димова Николова (р.1960г.)

Завършила ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност ИОМТС. Работи в УниКредит Булбанк АД, регионален директор корпоративно банкиране.
Наградата на НТС е присъдена за Принос в постигането на доверие и финансова стабилност на УниКредит Булбанк АД.


2012
Соня Славова Маркова

Завършила ВФСИ "Д.А.Ценов" - Свищов, специалност счетоводна отчетност. Работи в УниКредит Булбанк АД, директор на регионален филиал.
Наградата на НТС е присъдена за Значителни успехи в предлагането на банкови продукти и услуги; Успешно ръководство на колектив от 30 банкови служители; Успешно кариерно развитие през 2012г.


2013
Белин Марков Москона (р.1955г.)

Завършил специалност счетоводство на промишлеността и транспорта. Работи в ТП на НОИ гр.Стара Загора, главен специалист.
Наградата на НТС е присъдена за Дългогодишен висок професионализъм в прилагането на нормативната база и консултиране в областта на социалното осигуряване. Служител с най-дълъг опит в системата на НОИ - Стара Загора. Професионално компетентни и коректни консултации на осигурителите.


2014
Милка Желева Ламбова (р.1953г.)

Завършила ВИНС - Варна, специалност икономика на строителството. Работи в Община Стара Загора, главен експерт Бюджет и търговски дружества.
Наградата на НТС е присъдена за Обществен принос за дейността на общинските търговски дружества и координирането им в системата на Община Стара Загора.


2015
д.е.с. Светлана Димитрова Димитрова (р.1975г.)

Завършила ВТУ - Велико Търново, магистър по икономика. Работи в "Финанс ММ" ООД, дипломиран експерт счетоводител.
Наградата на НТС е присъдена за Значим принос в разпространението на знания и обучение на икономистите в областта на данъчното и осигурителното законодателство.


2016
Димитър Василев Щерев (р.1971г.)

Завършил ВТУ - Велико Търново, магистър по социални дейности и административен мениджмънт, и СА "Д.А.Ценов" - гр.Свищов, специалност стопански и финансов контрол. Работи в ТП на НОИ, директор.
Наградата на НТС е присъдена за Цялостен принос по подобряване организацията на дейностите по пенсионно и социално осигуряване.


2017
Тонка Игнатова Георгиева (р.1954г.)

Завършила ВИНС - Варна, специалност организация на производството. Работи във "ВиК" ЕООД - гр. Стара Загора, ръководител финансово-икономическа дейност.
Наградата на НТС е присъдена за Организация и участие в срещи и дискусии по въвеждане на реформата във Водния сектор.


2018
Димчо Стойчев Коджабашев (р.1955г.)

Завършил ВИНС - Варна, специалност организация на производството и управление на промишлеността. Работи в НОИ - гр. Стара Загора, главен инспектор по осигуряването.
Наградата на НТС е присъдена за
Дългогодишен висок професионализъм в прилагането на нормативната база и консултиране в областта на социалното осигуряване. Професионално компетентни и коректни консултации на осигурителите.


2019
д.е.с. Елеонора Кръстева Черванкова (р.1959г.)

Завършила ВИИ "Карл Маркс" - гр. София, специалност счетоводна отчетност. Работи в СК "Дилор".
Наградата на НТС е присъдена за
2019г. като член на дисциплинарната комисия към ИДЕС и председател на РОДЕС изпълнява активна дейност за създаването и практическото прилагане на правилата за етичното поведение и облик на членовете на регионалната организация. Организира поредица от мероприятия с представители на бизнеса и институции в региона за представянето и запознаването с дейността на регистрираните одитори и ползите за бизнеса от активна съвместна дейност.


2021
ик. Емил Иванов Георгиев (р.1970г.)

Завършва ВИНС - гр. Варна, специалност счетоводство и контрол. Работи в Първа инвестиционна банк, управител клон Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководи реализирането на значими инвестиционни проекти. Добра екипна работа и работа с младите специалисти.


2022
ик. Петя Константинова Александрова (р.1965г.)

Завършва ВИНС - гр. Варна, специалност "Планиране и прогнозиране". Работи в КОЦ - Стара Загора ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Реализиране на проекти за обзавеждане на Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД с апарати и оборудване за изследвания и лечение на онкоболни пациенти. Успешно осъществен финансов контрол при законосъобразно усвояване на средства и закупени 6 бр. медицински апарати.