ЛЕСОТЕХНИКА
1996
Димитър Стамов Писаров (р.1947г.)
Завършва ТМТ Стара Загора. Работи в "Средна гора" АД.
Наградата на НТС е присъдена за разработката Проектиране и изграждане на автоматизирана сушилна камера за дървесина. Съоръжението е на световно равнище, единствено в България. Ръководител е на колектива, осъществил проектирането, изграждането и пуска на камерата.1997
Инж.Иван Колев Иванов (р.1962г.)

Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ). Работи в "Труд-97" ООД.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и внедряване на програмите "Мебели за обзавеждане на офиси" и "Комплексно обзавеждане на жилища на принципа на еднакви модули". Благодарение на тези програми фирмата повишава значително обема на производството си.


1998
Инж.Иван Борисов Попов (р.1959г.)
Инженер по механична технология на дървесината - мебелно производство (ВЛТИ, 1984г.). Специализира в област външна търговия. Работи в "Средна гора" АД.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка и внедряване на технология за специализиран цех за производство на маси от иглолистна дървесина. Внедряването води до рязко увеличаване производителността на най-големия в България Завод за мебели от иглолистна дървесина.1999
Инж.Петко Петков Тотев (р.1945г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ, 1970г.). Работи в "Габровница"АД с.Горно Сахране, "Траяна пласт" ООД Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за разработката Технология за производство на огънато-слепени детайли от слоеста дървесина. След внедряването са разработени нови матрици за такива детайли за вътрешния пазар и за износ.


2000
Инж.Васко Иванов Василев (р.1962г.)
Инженер по механизация и автоматизация на мебелното производство (ВЛТИ, 1986г.). Специализира патентно дело. Работи в завод "Мебел" и
"Зара Д" ООД.
Годишната награда на НТС е присъдена за Внедряване в редовно производство на спален комплект "СИМБА", чрез технология за кантиране "Холц Хер". Ценното при новата технология е възможността за създаване на 15 нови варианта и постигане разнообразие в дизайна на мебелите.


2001
Инж. Георги Иванов Георгиев (1949 г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ).
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Увеличаване производството на "Мебел" АД чрез компютърно проектиране мебели за обзавеждане на жилища и офиси.


2002
Инж. Тонка Стоянова Иванова (1949 г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ). Специалист в "Траяна -91" АД.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Разширяване на търговската дейност на фирмата чрез внедряване на технолоия за разкрояване и кантиране на листови дървени материали на модулен принцип за продажба.


2003
Инж. Вяра Василева Кръстева (р.1950г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ). Заместник Директор по производствено-техническите въпроси в "Средна гора"АД.
Наградата на НТС е присъдена за Ръководство на проект за увеличаване на годишното производство на фирмата.2004
инж. Константин Любомиров Николов (1956г.)
  Завършва ВЛТУ София, 1980 и УНСС София. Управител на "Зара Д" ООД от 1991г.
Наградата на НТС е присъдена за "Модернизиран цех за производство на мебели".


2005
Инж. Борислав Василев Динев (1971 г.)
Инженер по технология на дървесината (ЛТА-гр. Санкт Петербург, 1994г.).Работи като началник производство в "Средна гора"
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за: "Модернизация и производство на столове".


2006
Инж. Красимир Йовков Йовков (1971 г.)
Инженер по механична технология на дървесината (ВЛТИ).
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Усвоявоена технология за профилно обличане на детайли за интериорни врати и мебели с естествен фурнир и меламиново фолио.

2007
Инж. Петя Иванова Михайлова (1961 г.)

Завършила ВЛТУ - София. и ВЛТУ - гр.Зволен, Чехословакия.Работи в "Средна гора" АД, технолог, отдел "Технологичен".
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Система за контрол при производството на столове съобразно изискванията на ЕС.

2008
Инж. Тонка Стоянова Иванова (1949 г.)

Завършила ВЛТИ - София, механична технология на дървесината. Работи в "Траяна 91 " АД, инженер МТД.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Организация на търговската база и сертифициране на "Траяна 91" АД.

2009
Инж. Янина Иванова Бабаджанова (1964 г.)

Завършила ВЛТИ - София, механична технология на дървесината. Работи в "Труд 97" ООД, инженер конструктор.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Конструктивно-технологична разработка на изделия с покритие от естествени продукти - масла и твърди вакси.

2010
Инж. Борислав Василев Динев (1971 г.)
Инженер по технология на дървесината (ЛТА-гр. Санкт Петербург, 1994г.). Работи в "Средна гора" АД, инженер конструктор.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Проект за механизация и и автоматизация на техническите процеси в "Средна гора" АД.

2011
Инж. Дияна Йорданова Атанасова (1964 г.)

Завършила ВЛТИ - София, специалност механична технология на дървесината. Работи в "Средна гора" АД, началник ОТК.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Разработване и внедряване на система за проследяване и визуализация проблемите по качество в "Средна гора" АД.

2012
Инж. Игнат Згуров Игнатов (1951 г.)

Завършил ВЛТИ - София, специалност механична технология на дървесината. Работи в НИПИ-М АД.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Проектиране и реализиране на мебелно производсво в НИПИ-М АД.

2013
Инж. Румен Христов Стоянов (1973 г.)

Завършил ЛТУ - София, специалност механична технология на дървесината. Работи в "Средна гора" АД, инженер МТД.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Усвояване и подобряване организацията на производство на многофункционален стол "ТРИП-ТРАП", износ Норвегия с постигнат ръст 55% на производството спрямо 2012г.

2014
Инж. Илиан Желев Илиев (1981 г.)

Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по ДПМ. Работи в "Средна гора" АД, инженер ДПМ.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Разработка на оптимални софтуерни програми за CNC машини за профилиране и лакиране. Постига се прецизност на фрезоване и високо качество на повърхностната обработка.

2015
Инж. Иван Димитров Вангелов (1969 г.)

Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по МТД. Работи в "Средна гора" АД, инженер МТД.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Проектиране и реализация на реорганизация на технологията за повърхностна обработка на масивно дърво.

2016
Инж. Красимир Йовков Йовков (1971 г.)

Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по МТД. Работи в "Труд 97" ООД, началник цех.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Реализация на проект на атрактивен фотьойл-люлка за обществени заведения, кафенета и коктейл барове. Проектът е реализиран чрез усвояване на технология за изработка на носещи детайли от огънато-слепени детайли от масивна дъбова дървесина.

2017
Инж.
Борислав Василев Динев (1971 г.)
Инженер по технология на дървесината (ЛТА-гр. Санкт Петербург, 1994г.). Работи в "Средна гора" АД, инженер конструктор.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Реализация на проект за разширяване на производството на столове чрез автоматизация на производтвото на столове от широколистна и иглолистна дървесина.

2018
Инж. Теодор Павлинов Праматаров (1961 г.)

Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по технология на дървесината. Работи в "Средна гора" АД, инженер конструктор.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Оптимизиране на организацията и внедряване на нови технологии при производство на многофункционален стол ТРИП-ТРАП.

2019
Инж. Иван Димитров Димитров (1986 г.)

  Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по ДПМ. Работи в "Средна гора" АД, инженер ДПМ.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Оптимизиране спецификациите на дървен материал за висока производителност и рандеман. Подбор на доставчици, осигуряващи дървен материал от сертифицирани гори по FSC стандарт.

2021
Инж. Станимир Колев Колев (1987 г.)

  Завършил ЛТУ - София, специалност инженер по ДПМ. Работи в "Средна гора" АД, инженер ДПМ.
Наградата на НТС - Стара Загора е присъдена за Разработване и внедряване в производството на алтернативна конструкция на кухненски стол с цел оптимизиране на технологичния процес и намаляване на себестойността му.