МАШИНОСТРОЕНЕ
1996
Инж.Петър Димитров Стоев (р.1958г.)
Инженер по двигатели с вътрешно горене (ВМЕИ София, 1981г.). Специализира в област манипулатори и роботи. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в "Берое"АД. Наградата на НТС е присъдена за разработване Модификация НАСПР на автоматизиран комплекс за конфекциониране на леки радиални гуми. Признание за нивото и качеството на разработката е внедряването на модификацията, още същата година, в завод "Волтаир". Русия.


1997
Инж.Владимир Илиев Николов (род.1964г.)
Инженер по механично уредостроене (ВМЕИ Габрово, 1989г.). Работи в "Хранинвест ХМК" АД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Конструктивна разработка на машина изплакваща, каруселна за автоматично измиване вътрешната повърхност на стъклени и пластмасови бутилки. Внедрена в чужбина през 1997 г. машината е универсална в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Възможно е включването и към бутилиращи линии за различни видове напитки.


1998
Инж.Иван Стефанов Иванов (р.1938 год.)
Инженер по технология на машиностроенето (ВМЕИ София, 1967г.). Работи в МЗ "Червено знаме", "Хранинвест ХМК" АД Стара Загора. Награда на НТС е присъдена за Анализ и експертна оценка на състоянието за производство и потребление на металорежещи инструменти и измерителни уреди. Разработката представлява маркетингово проучване за тези уреди и е актуална за 1998г.

1999
Инж.Михаил Цонев Събчев (р.1958год.)
Инженер по машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (ВИХВП Пловдив, 1983г.). Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в ИХВП Стара Загора и "Термохран инженеринг" АД. Наградата на НТС е присъдена за Разработване и внедряване на група турбомашини в хранително-вкусовата промишленост. Инсталацията няма аналог в България. За тази разработка той е удостоен със званието "Машинен инженер 99".


2000
Инж.Никола Стефанов Георгиев (р.1956г.)
Инженер по технология на машиностроенето (ВМЕИ Габрово, 1983г.). Работи в "Берое" АД. Наградата на НТС е присъдена за Rазработката -Манипулатор за антенни измервания МАИ-01. Манипулаторът е подходящ за изследователски и производствени цели и е предпоставка за развитие на "високи технологии". Изработен е в "Берое" АД- Стара Загора и внедрен в "Скай-Гейт" ЕООД София. Експлоатацията показва безупречна работа.


2001
Инж.Владимир Петков Петков (р.1957г.)
Машинен инженер (ВТУ "Ангел Кънчев", Русе). Работи в "Бета Фест"ООД като конструктор. Наградата е присъдена за Активен творчески принос за разработката и производството на " Автоматична машина за бутилиране на на гъсти течности".


2002
инж. Желязко Танев Желязков (р. 1942г.)
Инженер по технология на машиностроението (ВМЕИ , Габрово). Научен сътрудник II степен. Работи в "Берое" АД - Стара Загора като конструктор. Наградата е присъдена за Внедряване на технологии за термообработки на нисковъглеродни, въглеродни и легирани стомани в защитна атмосфера на ендогаз.
2003
Д-р инж.Венелин Атанасов Петров (р.1945г.)
Машинен инженер . Работи в "Термохран Инженеринг" АД. Наградата е присъдена за Разработка на вакуумизпарителна инсталация за доматено пюре.
2004
инж.Господин Иванов Господинов (р.1961г.)
Машинен инженер (ВМЕИ Варна 1987). Работи в "Термохран Инженеринг" АД като проектант. Наградата е присъдена за Машини и съоръжения за линия за преработка на заланчуци.

2005
Инж. Стоянка Кънчева Беева (р.1948г.)
Инженер по механично уредостроене (ТУ- Габрово, 1975г.). Работи в "Хранинвест ХМК" АД Стара Загора.
Наградата е присъдена за Пакет технологии и програми за NC машини за механична обработка на сложни едрогабаритни детайли.

2006
Инж. Димитър Петров Димитров (р.1949г.)
Машинен инженер (ВМЕИ, София). Работи в "Петко Петков-24"ЕООД.
Наградата е присъдена за Подготовка и внедряване на комплексна система за управление на качеството и система за безопасни условия на труд.

2007
Инж. Стефан Ганчев Тодоров (р.1947г.)

  Завършил ВМЕИ - София, специалност машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост.Работи в ТЕКА-инженерно бюро, проектант частна практика.
Наградата е присъдена за Технологична линия за разкрояване на ламарина за "Новотехпром" .

2008
Инж. Мария Петрова Димитрова (р.1954г.)
Завършила ВИММЕСС - Русе, машинен инженер - технология на машиностроенето и металургията. Работи в "Хранинвест хранмашкомплект" АД, машинен инженер.
Наградата е присъдена за Разработка и внедряване на пакет програми за машини с лазерно рязане и NC управление.

2009
Инж. Катя Манолова Манолова (р.1962г.)
Завършила ВМЕИ - Габрово, специалност технология на машиностроенето. Работи в Ремотекс Раднево ЕАД, програмист на ММ на ЦПУ.
Наградата е присъдена за Разработване и внедряване на пакет програми за обработка на детайли на машини ЦПУ.

2010
Инж. Благой Петров Димитров (р.1958г.)
Завършил ВТУ "Ангел Кънчев", специалност машиностроене- ССМ . Работи в "Техконт инженеринг" ЕООД, ръководител на звеното за надзор.
Наградата е присъдена за Технически надзор на съоръжения с повишена опасност в топлоенергетиката.

2011
Инж. Мартин Венелинов Петров (р.1982г.)
Завършил УХТ - Пловдив, специалност иненер топлотехника. Работи в "Термохран инженеринг" АД, инженер конструктор.
Наградата е присъдена за Разработка и внедряване на изпарителна инсталация за концентриране на ябълков сок.

2012
Инж. Любомир Трендафилов Димитров (р.1956г.)
Завършил ВТУ - Русе, специалност машинен иненер. Работи в "Бултех 2000", инженер конструктор.
Наградата е присъдена за Разработване и внедряване в производството на анализатор за мляко и анализатор за вино.

2013
Инж. Тенко Гочев Палазов (р.1976г.)
Завършил ТУ - София, специалност машинен иненер. Работи в "ЕЙ И ЕС Гълъбово", инженер мех. оборудване.
Наградата е присъдена за Разработване и внедряване на автоматизирано покривало за камиони, транспортиращи пепелина.

2015
Инж. Георги Ангелов Желязков (р.1972г.)
Завършил ТУ - Варна, специалност машинен иненер. Работи в "Металик" АД, началник технологично-конструктивен отдел.
Наградата е присъдена за Технологично усвояване и производство на Роторен багер К400 по конструктивна документация на "NOEN"-Чехия.

2016
Инж. Тодор Иванов Гайдаров (р.1969г.)
Завършил ТУ - Габрово, специалност технология на металите и металообработваща техника. Работи в Рудник "Трояново-3", директор технически въпроси.
Наградата е присъдена за Изграждане на претоварно съоръжение за прехвърляне на въглищния поток о Рудник "Трояново-3" към Рудник "Трояново-1".