СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
1996
Наградата на НТС е присъдена на арх.Екатерина Николева Стоева


1997
Инж.Румен Драганов Драганов (р.1963г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство - конструкции (ВИАС, 1989г.). Работи в "Заводостроителен комбинат" Стара Загора и "Респект 93" ЕТ . Наградата на НТС е присъдена за разработката Проектиране на оригинална конструкция на комплекс "Езерото" Стара Загора. Оригиналната архитектура на сградата налага нестандартната и конструкция. Използвана е предварително напрегната на местостроежа стомано-бетонна конструкция гредоскара.


1997
Арх. Елена Тодорова Нейкова (р.1957г.)
Завършва ВИАС (1980г.). Специализира архитектурно проектиране на училищни сгради. Работи в "Проектантска организация" и архитектурно-строителна фирма "Байер". Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и реализация на обект "Стария театър" в Стара Загора. Сградата на Градския театър и първата в страната провинциална опера е възстановена, модернизирана и реконструирана в съвременен стил. За този проект Съюзът на архитектите в България я номинира за "Архитект на годината".
 


1998
Инж.Динко Иванов Кисьов (р.1934г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1965г.).Работи на язовири "Копринка" и "Студен Кладенец", в "Химкомбинат" и ЗСК Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Строително проектиране на разтоварище "Иноферт" с.Калояновец, Търговски комплекс "Новотехпром", жилищна сграда на улица "Св. Княз Борис". Проектирането на завод "Иноферт" предлага реализация на най-добрите съвременни достижения в инженерно и технологично отношение при този тип производства.


1998
Арх. Снежана Георгиева Петрова (р.1955г.)
Завършва ВИАС (1978г.). Специализира в област архитектурно и художествено оформяне на райони, градове и села. Работи в Общини Етрополе и Стара Загора, "Проектантска организация" Стара Загора и архитектурно бюро "Архина" СП. Наградата на НТС е присъдена за Преустройство на обект Електродом в Търговски комплекс. Проектът предлага неизползван до тогава в града начин за оформяне на търговската площ. Множеството експозиционно разположени клетки създават уют и удобство за клиенти и търговци.


1999
Инж.Ивайло Драганов Драганов (р.1957г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС София, 1989г.).Работи в ЗСК Стара Загора и "Респект 93" ЕТ. Наградата на НТС е присъдена за Конструкция на жилищна сграда с обекти за стопанска дейност на бул".Руски" и ул."Васил Левски". При проектирането на сградата са използвани съвременни методи за изчисление на конструкциите.


1999
Арх. Николай Тонев Ситев (р.1968г.)
Завършва ВИАС (1994г.).Основава фирма " Николай Ситев" ЕТ. Наградата на НТС е присъдена за Проект на болница Ритъм. Проектирана и построена е самостоятелна сграда с конкретно предназначение. Тя е функционална и удобна, с привлекателен екстериален образ.


2000
Инж.Танчо Яков Кацаров (р.1953г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство-конструкции (ВИАС 1982г.). Н.с. I-ва ст. (1988г.). Автор е на публикации в специализирани издания. Член е на Съюза на учените в България. Работи в ЗСК "Боруй" АД. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и изграждане на обекта Предачна фабрика "SAFIL S.R.L.", в с. Скутаре, Пловдивско. Сградата е завършена с елементи, произведени в "Боруй"АД.


2000
Арх. Петър Киряков Киряков (р.1955г.)
Завършва ВИАС (1980г.). Член е на Американския институт по архитектура. Работи на свободна практика. Печели множество награди от национални и международни конкурси. Наградата на НТС е присъдена за Проект на административно жилищна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" (Здравна каса). Многофункционална по предназначение, в елегантен стил, тя е изградена на мястото на стара постройка.

2001
Инж. Христо Димитров Христов (р.1964г.)

  Инженер по пътно строителство (ВИАС) Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в "Пътстройинженеринг" АД - Стара Загора. Наградата е присъдена за Внедряване на полимермодифицирани битуми за направа на асфалтови смеси.


2001
арх. Стоян Димитров Влайков (р. 1968 г.)
  Завършва ВИАС специалност архитектура. Работи в " Респект Ст. Влайков". Наградата на НТС е присъдена за Значително постижение в архитектурното проектиране - сграда "Руски"56.


2002
Ст.н.с.инж. Мина Георгиев Попов
Инженер по промишлено строителство (ВИАС 1970г.) Ст.н.с. II степен. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в Строителен техникум - Стара Загора като преподавател. Наградата е присъдена за Конструкция на "Античен форум Августа Траяна" - гр.Стара Загора. Проектното решение е интересно от практическа и научна гледна точка.


2002

арх. Паскал Марков Паскалев (р.1960)
Завършва ВИАС (1983г.). Работи като управител в СД "Структура МД". Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на многофункционална общественообслужваща сграда "Търговски център". Граничи със сградата на Община Стара Загора и с централния хотел "Верея".


2003
Инж. Иванка Христова Пейковска (р.1954г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1977г.) Работи като инженер конструктор на свободна практика. Проектира обекти по различни конструктивни системи - монолитно строителство, метални конструкции, ППП, ЕК, ЕПЖС и ОКП. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на строителни конструкции на търговски обекти.

2003

арх.Благо Йорданов Стоев (1954г.)
Завършва ВИАС (1980г.) специалност архитектура. Работи в собствена фирма ЕТ"БЕСТ", чрез която проектира заедно със съпругата си арх.Екатерина Стоева. Заедно реализират проекти. По-значителни проекти, в които е участвал: ЗРП гр.Нова Загора, ЗРП на кв."Д.Благоев", "ЦГЧ - север", "Г.Гърбачев", "Зора -север", "К.Ганчев" и много други. Наградата на НТС е присъдена за Жилищна сграда с търговски център "Дивна".


2004
Инж. Стефко Бялков Драгов (р.1958г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1983г.) Експерт по проектиране и информатика в Проектантска фирма "Респект Ст.Драгов", съуправител на "Респект 93"ООД, специалист в част конструкции към СД "Полиексперт". Наградата на НТС е присъдена за Сграда за обществено обслужване със сесийна зала в парцел ХІІ, кв.1 и за комплексна сграда на ОББ и исторически музей - административна част.


2005
Инж. Ивайло Вълчев Терзиев (р.1960г.)
Завършва ВИАС - София през 1985г., спецоалност:ПГС. Работи като проектант в "Терс" ООД - Стара Загора
. Наградата на НТС е присъдена за Кострукции на разширение на фирма "Загорка".


2005
арх. Николай Василев Вътев (р. 1958 г.)
Завършва ВИАС-София през 1985г., специалност Архитектура и градоустройство. Работи в ЕТ"Арх. Николай Вътев" - Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за
Проектиране на квартал "Железник" - градоустройствена разработка, планове за застрояване, планове за ергулация, схеми за комуникация, електроинсталации, ВиК и озеленяване.


2006
Инж. Емил Коев Енев (р.1970г.)
 

Завършил ВИАС, специалност ПГС. Работи в "Метал-2002"ООД Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и изпълнение на строителни конструкции на обекти: Печатница2М, Сервиз Ситров-Петров, Дарми-сервиз и др. в гр. Стара Загора.


2007
арх. Георги Танев Чернев (р.1958г.)
 

Завършил ВИАС, специалност архитектура. Работи в проектантско бюро СД "Тектон".
Наградата на НТС е присъдена за Оригинален архитектурен силует на сградата на Регионален исторически музей в гр.Стара Загора.


2008
инж. Лъчезар Димов Ташев (р.1968г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство, конструкции. Работи в "Контрафорс" ЕООД, проектант.
Наградата на НТС е присъдена за Строителна реконструкция на сградата на Операта в гр.Стара Загора.


2009
инж. Стоян Петров Колев (р.1953г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в "Кълвача инженеринг" АД, строителен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на стоманенобетонни конструкции 2х24м.


2010
инж. Иван Пейчев Петков (р.1949г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в "Пейков - Проект" ЕООД.
Наградата на НТС е присъдена за Проект на конструкцията на сградата на хотел "Мериан палас" в гр.Стара Загора.


2011
инж. Светозар Иванов Иванов (р.1958г.)

Завършил ВНВСУ - София, специалност строителен инженер. Работи в "Корк и вино" ООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и конструкция на на магазин за автомобили и мотоциклети с диагностичен пункт УПИ ІІ 302 кв.650 на БК Ауто ООД.


2012
инж. Румен Драганов Драганов (р.1963г.)

Завършил ВИАС - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в "Респект 93" ООД, проектант-конструктор.
Наградата на НТС е присъдена за Защита на покривна конструкция на подстанция на ветропарк "Ветроком" Бузлуджа.


2013
Инж. Стефко Бялков Драгов (р.1958г.)

Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1983г.). Работи в "Респект 93" ООД, проектант.
Наградата на НТС е присъдена за Цех за екструдиране на многостени плоскости от полилкарбонат в П.И 77476.507.120 - обследване на съществуващата сграда с налагащи се промени на носещата конструкция и премахване на част от носещите елементи и замяната им с нови.


2014
инж. Стоян Петров Колев (р.1953г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в ПГСАГ "Лубор Байер" АД, преподавател, строителен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на обект от І-ва категория по ЗУТ. Изграждане на складово стопанство за втечнен газ пропан бутан с подземен резервоар 25 куб.м. и изпарително в завод за производство на сейфове - имот №000741 в землище на гр.Казанлък, инвеститор - Прометсейф ООД.


2015
инж. Пламен Димов Димов (р.1977г.)

Завършил УАСГ - София, специалност строителен инженер. Работи в "Димов Кънстракшън" ЕООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Разработка на технически паспорт на обект: Преустройство на съществуваща сграда /бивше кино/ в Международен център за работа с деца и младежи в риск - УПИ І - 505,кв.298, гр.Стара Загора.


2016
инж. Марияна Динева Дюлгерова (р.1956г.)

Завършила УАСГ - София, специалност строителен инженер ПГС. Работи в Община Стара Загора, началник отдел.
Наградата на НТС е присъдена за Проект по част Строителни конструкции на обект "Складова сграда, обслужваща сграда и благоустрояване" - ПИ №68880.532.188 в гр.Стара Загора.


2017
арх. Веселин Симеонов Беров (р.1947г.)

Завършил УАСГ - София, специалност архитектура. Работи в ЕТ "Вебер" - архитект.
Наградата на НТС е присъдена за Градоустроуствени решения, транспортна схема на гр.Стара Загора и активна гражданска позиция по казуса "Бедечка" .


2018
инж. Ивайло Драганов Драганов (р.1957г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в "Респект 93" ООД, строителен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за За цялостна професионална дейност и за обект Смесена многофункционална сграда в УПИ ІХ-4547, кв.387 Стара Загора.


2019
инж. Светлозар Димов Димов (р.1984г.)

Завършил УАСГ - София, специалност промишлено и гражданско строителство. Работи в "Димов Кънстракшън" ЕООД, строителен инженер.
Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на: 1. Производствено-складова база за метални изделия – УПИ І к.р. 170, местност Берекет могила, общ. Стара Загора, 2.Цех за метални изделия в УПИ ХІ 321, кв.57 гр.Раднево.