СТРОИТЕЛСТВО
1996
Наградата на НТС е присъдена на арх.Екатерина Николева Стоева


1997
Инж.Румен Драганов Драганов (р.1963г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство - конструкции (ВИАС, 1989г.). Работи в "Заводостроителен комбинат" Стара Загора и "Респект 93" ЕТ . Наградата на НТС е присъдена за разработката Проектиране на оригинална конструкция на комплекс "Езерото" Стара Загора. Оригиналната архитектура на сградата налага нестандартната и конструкция. Използвана е предварително напрегната на местостроежа стомано-бетонна конструкция гредоскара.


1998
Инж.Динко Иванов Кисьов (р.1934г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1965г.).Работи на язовири "Копринка" и "Студен Кладенец", в "Химкомбинат" и ЗСК Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Строително проектиране на разтоварище "Иноферт" с.Калояновец, Търговски комплекс "Новотехпром", жилищна сграда на улица "Св. Княз Борис". Проектирането на завод "Иноферт" предлага реализация на най-добрите съвременни достижения в инженерно и технологично отношение при този тип производства.


1999
Инж.Ивайло Драганов Драганов (р.1957г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС София, 1989г.).Работи в ЗСК Стара Загора и "Респект 93" ЕТ. Наградата на НТС е присъдена за Конструкция на жилищна сграда с обекти за стопанска дейност на бул".Руски" и ул."Васил Левски". При проектирането на сградата са използвани съвременни методи за изчисление на конструкциите.


2000
Инж.Танчо Яков Кацаров (р.1953г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство-конструкции (ВИАС 1982г.). Н.с. I-ва ст. (1988г.). Автор е на публикации в специализирани издания. Член е на Съюза на учените в България. Работи в ЗСК "Боруй" АД. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране и изграждане на обекта Предачна фабрика "SAFIL S.R.L.", в с. Скутаре, Пловдивско. Сградата е завършена с елементи, произведени в "Боруй"АД.

2001
Инж. Христо Димитров Христов (р.1964г.)

  Инженер по пътно строителство (ВИАС) Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в "Пътстройинженеринг" АД - Стара Загора. Наградата е присъдена за Внедряване на полимермодифицирани битуми за направа на асфалтови смеси.


2002
Ст.н.с.инж. Мина Георгиев Попов
Инженер по промишлено строителство (ВИАС 1970г.) Ст.н.с. II степен. Автор е на публикации в специализирани издания. Работи в Строителен техникум - Стара Загора като преподавател. Наградата е присъдена за Конструкция на "Античен форум Августа Траяна" - гр.Стара Загора. Проектното решение е интересно от практическа и научна гледна точка.
2003
Инж. Иванка Христова Пейковска (р.1954г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1977г.) Работи като инженер конструктор на свободна практика. Проектира обекти по различни конструктивни системи - монолитно строителство, метални конструкции, ППП, ЕК, ЕПЖС и ОКП. Наградата на НТС е присъдена за Проектиране на строителни конструкции на търговски обекти.
2004
Инж. Стефко Бялков Драгов (р.1958г.)
Инженер по промишлено и гражданско строителство (ВИАС 1983г.) Експерт по проектиране и информатика в Проектантска фирма "Респект Ст.Драгов", съуправител на "Респект 93"ООД, специалист в част конструкции към СД "Полиексперт". Наградата на НТС е присъдена за Сграда за обществено обслужване със сесийна зала в парцел ХІІ, кв.1 и за комплексна сграда на ОББ и исторически музей - административна част.


2005
Инж. Ивайло Вълчев Терзиев (р.1960г.)
Завършва ВИАС - София през 1985г., спецоалност:ПГС. Работи като проектант в "Терс" ООД - Стара Загора
. Наградата на НТС е присъдена за Кострукции на разширение на фирма "Загорка".