НАУКА И ТЕХНИКА
1997
Петър Христов Коев (р.1926 г.)
Завършва история (СУ "Св.Климент Охридски"). Работи 32 години в Исторически музей Стара Загора, като уредник и завеждащ отдел "Най-нова история". Носител е на орден "Св.св. Кирил и Методи". Книгата му "Развитие на капиталистическата промишленост в Стара Загора - 1887 година -1944 година" е първата и единствена от посочената тематика. За този свой 13-годишен труд г-н Петър Коев е отличен с годишната награда на НТС. Монографията предлага историческо изследване с безпристрастен анализ на фактите и процесите и остро чувство за ориентация и отделяне на значимото. Съдържа технико-икономическа характеристика на водещи за Старозагорската промишленост предприятия в края на 1947 година. УС на НТС утвърждава финансирането и издаването на книгат


2000
Йовка Великова Атанасова
Завършва ВИЗВМ и факултативно журналистика. От 1988г. се посвещава на журналистическата професия. Започва от репортер във в."Септември", след това е съдружник във в."Южна поща", журналист във в."7+7", "Новина плюс" и кореспондент на в."Пари". От 1995г. регистрира частна фирма "Старозагорски новини", която е издател на едноименния ежедневник. Тя е член на Международната федерация на журналистите и учредител на Националната пресасоциация на съдените журналисти. Наградата на НТС е присъдена за Популяризиране дейността на НТС Стара Загора. Гражданската и съвест и острото и чувство на публицист са причина тя да отразява на страниците на вестника значими събития и конфликти от живота на града. Вестникът отрази професионално и компетентно дебатите по особено важни за града екологични проблеми.


2001
Жени Огнянова
  Репортер, вестник "Старозагорски новини". Наградата на НТС е присъдена за Многобройни публикации, отразяващи дейността на НТС, на регионалните звена и ФОН. Има публикации за ангажиране на общественото мнение по въпросите за опазване на околната среда.

2002
Венелина Иванова Попова
Завършва българска филология. Работи като радиожурналист в БНР - програма Хоризонт. Наградата на НТС е присъдена за Популяризиране дейността на НТС - Стара Загора. В ефира на БНР са излъчени новини за мероприятията и дейността на НТС - Стара Загора.
2003
Диана Хубенова Абрашева (р.1962г.)
Дипломиран машинен инженер, специалност класическа технология (ВМЕИ, Варна). Квалификация по немски език. Редактор -водещ в Радио Стара Загора. Наградата на НТС е присъдена за Популяризиране дейността на НТС - Стара Загора.

2004
Веселина Иванова Милева (р. 1957г.)
  Инженер по ел. машини и апарати (ТУ-Варна). Работи в ПГ по БХТ "Дм. Ив. Менделеев" от 1998г.
Наградата на НТС е присъдена за Стимулиране и поощряване на научно-технически прояви, създаване на условия за по-широко навлизане на информационните технологии в учебния процес.

2005
Людмила Тотева Чукова (р. 1956г.)
Завършва руска филология във Велокотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методии". Преподавател по английски език в ПГСАГ - Стара Загора.
Наградата на НТС е присъдена за Разширяване и задълбочаване обучението по английски език в НТС-Стара Загора.

2006
Не е присъдена награда

2007
Марина Христова Бояджиева (р. 1945г.)

Завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност химия. Работи в УЦ на АЕБТРИ - София, лицензиран консултант.
Наградата на НТС е присъдена за Активна обществена позиция и публикации за анализ и разясняване екологичните проблеми на града и региона.

2008
д.е.с. Мина Борисова Димитрова (р. 1955г.)

Завършила ВИНС - гр.Варна, специалност икономика на промишлеността. Дипломиран експерт счетоводител, Одит МД.
Наградата на НТС е присъдена за Публикувана книга, статии, проведени семинари по икономически проблеми.

2009
инж. Благовеста Христова Шинева (р. 1956г.)

  Завършила ВМГУ - гр.София, специалност инженер по автоматизация. Работи в ЦИЕС, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Изпитване и оценяване на машини и електрически съоръжения.

2010
Цветомил Неделчев Белчев (р. 1974г.)

  Завършила ПГЕ "Г.С.Раковски" - гр.Стара Загора, специалност електротехника. Работи в "Белчев Моторс" ООД, управител.
Наградата на НТС е присъдена за Сертифициран дизайн на електромобил, подходящ за ползване в градски условия и от хора с физически увреждания.