Календар

План за работата на НТС- Стара Загора
за 2019 година
       
Мероприятие
Дата на провеждането
Организатор
Тържество за честване юбилярите на НТС-Стара Загора за първото полугодие на 2019г.

28 март
Управата на ФСН
Семинар с пътуване.

май
НТС-Стара Загора
Награждаване на изявени абитуриенти.

24 май
Управата на ФОН
Конференция "Нови технологии" - 2019г.

юни
Ръководства по съюзи
Тържество за честване юбилярите на НТС-Стара Загора за второто полугодие на 2019г.

октомври
Управата на ФСН
Награждаване на изявени ученици.

1 ноември
Управата на ФОН
Награждаване на учител.

1 ноември
Управата на ФОН
Симпозиум Наука и техника`2019г.


ноември
Ръководства по съюзи
Годишни награди на НТС-Стара Загора.

декември
НТС-Стара Загора