Календар

План за работата на НТС- Стара Загора
за 2022 година
       
Мероприятие
Дата на провеждането
Организатор

Ден на благодарността.


26 март
НТС-Стара Загора
Честване на 100 години БИАД - НТС-Стара Загора


2 юни 2022
Регионални съюзи
Юбилейно тържество и годишни награди за 2021 г.
2 юни 2022
Управата на ФОН

Конференция Нови технологии`2022.

юни
НТС-Стара Загора

Тържество за честване юбилярите на НТС-Стара Загора за второто полугодие на 2022г.

октомври
Управата на ФСН

Награждаване на изявени ученици.

1 ноември
Управата на ФОН

Награждаване на учител на годината.

1 ноември
Управата на ФОН

Симпозиум Наука и техника`2022г.

ноември
Ръководства по съюзи

27-ми годишни награди
на НТС-Стара Загора.

декември
НТС-Стара Загора