Календар

План за работата на НТС- Стара Загора
за 2020 година
       
Мероприятие
Дата на провеждането
Организатор
Тържество за честване юбилярите на НТС-Стара Загора за първото полугодие на 2020г.

13 март
Управата на ФСН
Ден на благодарността.


26 март
НТС-Стара Загора
Отчетно изборни събрания по звена.


16 март-17 април
Регионални съюзи
Награждаване на изявени абитуриенти.

15 май
Управата на ФОН

Отчетно изборна конференция.

29 май
НТС-Стара Загора

Тържество за честване юбилярите на НТС-Стара Загора за второто полугодие на 2020г.

октомври
Управата на ФСН

Награждаване на изявени ученици.

1 ноември
Управата на ФОН

Награждаване на учител на годината.

1 ноември
Управата на ФОН

Симпозиум Наука и техника`2020г.

ноември
Ръководства по съюзи

25-ти годишни награди
на НТС-Стара Загора.

декември
НТС-Стара Загора