ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2020 г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2020 г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "НЕКСГИС Технологии" ЕООД
инж. Кирил Димов Василев -"НЕКСГИС Технологии" ЕООД
Електротехника - съучредител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД
инж. Теньо Ангелов Бакърджиев - ЕВН Електроразпределение ЕАД
Машиностроене
Строителство
Архитектура - съучредител Камара на аритектите в България Регионална колегия - Стара Загора
арх. Сияна Деянова Янчева - "Сидея" ЕООД
Хидротехника - съучредител "Водоканалгеопроект" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Тодор Костадинов Михайлов - "Тодор Михайлов" ЕООД
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Румен Желев Георгиев - "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Ясен Иванов Чаушев - "Мини Марица-изток" ЕАД
Химия и екология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Антоанета Тенева Желязкова - "Мини Марица-изток" ЕАД
Лесотехника -
 
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Чирпан"
инж. Евгени Кръстев Кръстев - ТП "Чирпан"
Земеделие - съучредител "Венат" ЕООД
агр. Ричард Яцек Кожируг - "Венат" ЕООД
Икономика -
 
Индустриален мениджмънт - съучредител "Техноинженеринг" ЕООД
инж. Кирил Динев Михайлов - "Железник-М" ЕООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад