ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2021 г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2021 г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "В и К" ЕООД - Стара Загора
инж. Александър Русев Огнянов - "В и К" ЕООД - Стара Загора
Електротехника - съучредител ЕСО МЕР Стара Загора
инж. Ангел Красимиров Ангелов - ЕСО ЕАД подстанция "Марица изток"
Машиностроене
Строителство
Архитектура - съучредител Камара на архитектите в България Регионална колегия - Стара Загора
ланд. арх. Корнелия Константинова Маторова - Харитонова
Хидротехника - съучредител "Водоканалгеопроект" ЕООД
инж. Кичка Иванова Ангелова - "Водоканалгеопроект" ЕООД
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Нели Димова Старчева - "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Димитър Христов Баев - Рудник "Трояново-1"
Химия и екология - съучредител Аграрен факултет на Тракийски универитет Стара Загора
д-р Диана Дерменджиева - Аграрен факултет на Тракийски универитет Стара Загора
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Станимир Колев Колев - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Мъглиж"
инж. Радомир Георгиев Чакъров - ТП "ДГС Мъглиж"
Земеделие - съучредител ЕТ "Радомир-ПТ"
агр. Людмил Константинов Котовски - ЕТ "Радомир-ПТ"
Икономика - съучредител ик. Петя Александрова
ик. Емил Иванов Георгиев - ПИБ клон Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Техноинженеринг" ЕООД
инж. Нина Дончева Патронска - "Техноинженеринг" ЕООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад