Конкурс 2007 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"

През 2007 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обявява конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство.

Документи за участие в конкурса се приемат до 27.04.2007г. на адрес:
гр.Стара Загора, Дом на техниката, ул."Ген.Столетов" №113, ет.2, офис №15.

Тържеството за награждаване на участниците ще бъде на 01.06.2007 г. в НТС.

Изисквания към кандидатите:
успех от целия курс на обучение не по-нисък от отличен 5.50 и отличен дипломен проект (за техникумите);
успехи при участия в международни, републикански или регионални олимпиади, състезания и конкурси.

Кандидатите попълват молба по образец с приложени:
1. Удостоверение от канцеларията на училището,
2. Документи, доказващи постигнатите резултати от участието им в научно-технически прояви.

Молба по образец (MSWord формат - 30 KB)
Правила за участие (MSWord формат - 26 KB)

 


Резултати от конкурса за 2007


Архив на проведени през миналите години конкурси:

  • Победители за 2006
  • Победители за 2005
  • Победители за 2004
  • Победители за 2003