Конкурс 2003 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2004 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъждат се две първа награда
  Веселин Анриев Георгиев /ПМГ "Гео Милев"/ за:
I място в Националната олимпиада по информатика.
II награда от националните зимни математически състезания Варна-Бургас 2003 г.
Димо Любомиров Арнаудов /ГПЧЕ "Р.Ролан"/ за:
I място в националното състезание по физика - Грамота, Ботевград XII 2002 г.
I място в националното състезание по физика - Грамота, Перник март 2003 г.
I място в математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил, Ловеч, април 2003г.
Сертификат за участие в националното състезание по физика - Перник март 2003
Грамота за участие в международен математически турнир "Математика без граници" , Казанлък 2002.
 
Присъжда се една втора награда на:
  Павел Минев Пенев /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за:
I място в националното състезание по физика - Грамота, Ботевград XII 2002 г.
Удостоверение от ПУ "П.Хилендарски" за прием по физическите специалности на ПУ "П.Хилендарски".
   
Присъждате се три трети награди на:
  Марин Иванов Парушев /ГПЧЕ "Ромен Ролан/ за:
III място в математическо състезание между гимназии с чуждоезиков профил, Ловеч, април 2003г.
Грамота за участие в международен математически турнир "Математика без граници" , Казанлък 2002г.
Грамота за много добро представяне в състезание по математика, Варна.
Грамота за постигнати много добри резултати в Единадесети математически турнир.
  Надя Желязкова Робакова /ПМГ"Г.Милев"/ за:
III място в Международен матеметически турнир "Математика без граници"- Казанлък , 2002 г. и приз за най-оригинално решена задача.
  Доника Георгиева Иванова /ТБХП"Д.Менделеев"/, предложена от ОДЦ/ за:
II място в Националните средношколски изяви по наука и техника с разработката "Витамините - жизненоважни за развитието на човешкия организъм".
 
Присъждат се осем поощрителни награди
За отличен успех и участия в научно-технически мероприятия на:
 

Николай Христов Ковачев /ПМГ "Гео Милев"/, Веселин Николаев Друмев /ПМГ "Гео Милев"/, Станислава Маринова Папачева /СОУ "Христо Ботев"/, Жулиета Петрова Петрова /ТБХП "Д.Менделеев"/. Нели Тенчева Йовчева, Ивона Даниелова Иванова, Елица Веселинова Ташева, Валентин Александров Мисароков - Строителен техникум