Конкурс 2009 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2009 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
Присъждат се дванадесет втори награди на:
  Божидар Добрев Стоев - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за Второ място в Нац. състезание по корабомоделизъм и корабомоделен спорт - Харманли, 2009г.
  Никола Христов Мумджиев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
  Радина Павлинова Радева - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
  Пламен Ангелов Бекяров - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
  Тина Валентинова Велева - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Много добър резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
  Евгени Владимиров Владимиров - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Трето място в Нац. олимпиада по астрономия - Хасково, 2009г.
  Кристина Стефанова Стефанова - ХІІ клас /ГПЧЕ "Гео Милев"/ за Първа награда в Нац. конкурс "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството- София, 2009г.
  Борислав Светлозаров Дойчев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Гео Милев"/ за Трето място в Национален конкурс по математика и информатика - Пловдив, 2009г.
  Веселина Димитрова Динева - ХІІ клас /ГПЧЕ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
Дияна Димова Петрова - ХІІ клас /ГПЧЕ "Гео Милев"/ за Много добър резултат в Национални състезания по химия и опазване на околната среда - Видин, 2009г.
Драгостина Детелинова Славова - ХІІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за Първа награда, отборно класиране, в Нац. състезание по Професионални направления "Строителство и геодезия" - Велико Търново, 2009г.
Иван Петров Петков - ХІІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за Първа награда, отборно класиране, в Нац. състезание по Професионални направления "Строителство и геодезия" - Велико Търново, 2009г.
   
Присъждат се две трети награди на:
  Милена Пенева Тенева - ХІІ клас /ПГБХТ "Дм.Менделеев/ за участие в холандско-български проект "Чисти води между Холандия и България и І-во място на общински кръг на "Училището желана територия", 2009г.
  Даниела Миткова Ванкова - ХІІ клас /ПГБХТ "Дм.Менделеев/ за участие в холандско-български проект "Чисти води между Холандия и България и І-во място на общински кръг на "Училището желана територия", 2009г.
 
Поощрения на:
 

Добромир Мирославов Христов - ХІІ клас /ПГМТТ "Н.Вапцаров"/
Павел Райков Павлов и Камен Светланов Чешмеджиев - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/

 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 22.05.2009г. от 11.00ч. в Изложбената зала в Дома на техниката.

 

 

<< -- назад