Конкурс 2013 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2013 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда се първа награда на:
  Рада Кирилова Атанасова - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Сребърен медал на Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил - гр.Ловеч, март 2013г. и Трето място на Нац. олимпиада по математическа лингвистика - гр.Пловдив, 20-21.04.2013г.
   
Присъждат се пет втори награди на:
  Йолита Веселинов Добрева - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за Второ място на Нац. състезание по счетоводство - гр.Горна Оряховица, 30-31.03.2013г.
  Анриета Невянова Неделчева - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат на ХV Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 13.04.2013г.
  Пламен Петков Мирчев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХV Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 13.04.2013г.
  Делян Иванов Лафчиев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличие на ХVІ Нац. олимпиада по астрономия - гр.Кърджали, 13-14.04.2013г.
  Георги Георгиев Славов - ХІІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за Отличие на ХVІ Нац. олимпиада по астрономия - гр.Кърджали, 13-14.04.2013г.
   
Присъждат се шест трети награди на:
  Мирела Недялкова Димитрова - ХІІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за Най-добре представил се млад автор към секция "Обществени науки" - гр.Стара Загора, 07.06.2013г. и Трето място на регионален кръг на Нац. състезание по професионално направление "Строителство" - гр.Стара Загора, 24.03.2013г.
  Атанас Димитров Атанасов - ХІІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за участие в Европейска програма "Младежта в действие"- гр.Стара Загора, 03.02.2013г.
  Илон Валентинова Петрова - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за Трета награда в конкурса "Млад икономист-2012г." на тема "Държава, данъци и тяхната взаимна връзка и обусловеност" - гр.София, 11.06.2012г.
  Галина Ташева Ташева - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за Трета награда в конкурса "Млад икономист-2012г." на тема "Държава, данъци и тяхната взаимна връзка и обусловеност" - гр.София, 11.06.2012г.
  Димитър Янков Турлаков - ХІІ клас /ПГЕТ "Г.С.Раковски"/ за участие и отлично представяне с макет "Електро-Вец" в ІV Национална ученическа конференция "Енергия на бъдещето" - гр.Варна, 26.04.2013г.
Алекс Димов Димов - ХІІ клас /ПГЕТ "Г.С.Раковски"/ за участие и отлично представяне с макет "Електро-Вец" в ІV Национална ученическа конференция "Енергия на бъдещето" - гр.Варна, 26.04.2013г.
 
Поощрения на:
 

Отбор-Екип "Дърводелчета" - ХІІ клас от ПГСАГ "Лубор Байер" в състав: Марияна Николаева Друмева, Стоян Златков Тодоров, Петър Кирилов Томов;
Златияна Живкова желева и Искра Огнянова Митева -
ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/;
Ангел Петров Стоянов - ХІІ клас от ПГМТ "Н.Вапцаров";
Красен Соколов Гълъбов и Миглена Стефанова Малчева - ХІІ клас от ПГЕ "Джон Атанасов"

 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 17.05.2013г. от 11.00ч. в зала3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад