Конкурс 2014 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2014 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
   
Присъждат се пет втори награди на:
  Петър Стоянов Тонев - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Първо място в математически туррнир "Черноризец храбър" - гр.Димитровград, ноември 2013г. и Второ място на Нац. математическе състезание "Турнир на четирите града" - гр.Ямбол, 23.11.2013г.
  Станимир Николаев Семерджиев - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Втора награда на Нац.ученическа олимпияда по математическа лингвистика - гр.Плевен, 5-6.04.2014г. Член на разширения Национален отбор по математическа лингвистика;
  Борис Звезделинов Миланов - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХVІ Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 11-13.04.2014г.
  Отбор от ХІІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
Иво Руменов Йорданов, Николай Ивайлов Кунов, Максим Антонов Бенишев, Атанас Иванов Кацаров, Неделин Любомиров Тодоров и Драгостин Христов Христов за Първо място на тематичния финал на проект "Аз мога да строя" 2013-2014г. в Екип "3,14" - КСБ, гр.София, 16.04.2014г.
  Отбор от ХІІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
Стефка Стефанова Нейкова, Велина димитровав Петкова, Митко дианов Русев, Коста Иванов Факирчев за Второ място на Национален тематичния финал на проект "Съвременна модерна къща" 2013-2014г. в Екип "Алфа" - гр.Варна, 14.04.2014г.
   
Присъждат се пет трети награди на:
  Ивайло Зарков Василев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХVІ Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 11-13.04.2014г.
  Биляна Емилова Енева - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХVІ Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 11-13.04.2014г.
  Деяна Руменова Еджиева - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХVІ Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 11-13.04.2014г.
  Георги Павлов Ганев - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Отличен резултат на ХVІ Нац. състезание по химия и опазване на околната среда - гр.Сливен, 11-13.04.2014г.
  Теодор Светозаров Карастойков - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за Второ място в регионален кръг на Състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 21.03.2014г.
 
Поощрения на:
 

Стефан Петров Петров - ХІІ клас от ПМГ "Гео Милев";
Бояна Боянова Василева, Виктор Тенков Тенев, Пламена Иванова Кабадова и Владислав Петров Петров - ХІІ клас от ГПЧЕ "Ромен Ролан";
Георги Красимиров Найденов - ХІІ клас от ПГЕТ "Г.С.Раковски".

 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 16.05.2014г. от 11.00ч. в зала3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад