Конкурс 2015 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2015 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
   
Присъждат се четири втори награди на:
  Теодора Иванова Кючукова - ХІІ клас /ТГ "Княз симеон Търновски"/ за първо място на ХІ Национално училищно състезание по счетоводство - гр.Свищов, 20-21.03.2015г.
  Йовка Стоянова Църкова - ХІІ клас Г "Княз симеон Търновски"/ за първо място на Нацационално състезание по икономикс - гр.Свищов, 20 - 21.03.2015г.;
  Петко Михайлов Митков - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за трето място на Нац. състезание по по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил - гр.Ловеч, 13-15.03.2015г.
  Отбор в екип "Old school"от ХІІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
Антония Георгиева Папазчева, Виктор Емилов Енчев, Ивайло Тодоров Миланов, Симеон Милчев Алексиев, Златина Иванова Миневска, Николай Николаев Михайлов за второ място на Национален финал на конкурс "Аз мога да строя", работен проект "Традиционна българска къща", гр.Пловдив, 23.04.2015г.
   
   
Присъждат се шест трети награди на:
  Отбор в екип "Фемини+"от ХІІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
Ани Павлова Дикльовска, Михаела Димитрова Тодорова, Виктория Петкова Петкова, Неделина Динева Динева, Атанас петков Йовчев за първо място на тематичния финал на конкурс "Аз мога да строя", работен проект "Традиционна българска къща", гр.Велико Търново, 21.04.2015г.
  Отбор в екип "UNIFIED"от ХІІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
Деница Димитрова Димитрова, Павел Костадинов Запрянов, Николай Руменов Рашев, Виктор Динков Дерменджиев, Камен Николов Лесов за второ място на тематичния финал на конкурс "Аз мога да строя", работен проект "Павилион", гр.Варна, 17.04.2015г.
  Борислав Тодоров Георгиев - ХІІ клас /ПГМТТ "Н.Й.Вапцаров"/ за VІ-то място на Нац. състезание "Най-добър техник в машиностроенето-2015г."- гр.Горна Оряхомица, 2015г., приет за студент в ТУ Варна;
  Александър Йорданов Йорданов - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за участие в Национален кръг на олимпиада по информационни технологии, направление "Интернет приложения" - гр.Монтана, 8-10.05.2015г.
  Ивелин Михайлов Михайлов - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за участие в национален кръг на Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 20.03.2015г., първо място в регионален кръг на Състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 20.02.2015г.,
Пламен Мариов Георгиев - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за второ място на общински и регионален кръг на Състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 20.02.2015г.
 
 


 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 15.05.2015г. от 11.00ч. в зала3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад