Конкурс 2016 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2016 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда се първа награда на:
  Петър Марков Марков - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за Печели проект "Еразъм+", сектор "Професионално образование и обучение" за работа в реални производствени условия, и работи във фирма Computer Aid International, 06.03.2016-26.03.2016г., Лондон, Великобритания.
   
Присъждат се три втори награди на:
  Жана Боянова Белчева - ХІІ клас /ТГ "Княз симеон Търновски"/ за Трето място на ХVІІ Национален конкурс по счетоводство за средношколци, гр.София, 05.12.2015г.;
 

Отбор в Екип „Берое”: Елена Стоянова Николова, Стефан Георгиев Александров, Деян Тенев Тенев, Розалина Бориславова Христова, Мария Янчева Терзиева, Велена Георгиева Иванова, Мирослав Борисов Дерменджиев от ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Първо място в тематичен финал на проект „Аз мога да строя” – работен проект „Павилион”, 20.04.2016г., гр.София;

 

Отбор в Екип „ИНФИНИТИ”: Доника Иванова Димова, Христо Йовчев Йовчев, Мариян Георгиев Генчев, Анна Пеева Пеева, Иван Пламенов Колев, Мария Иванова Христова, Деница Веселинова Вълчева, Пламена Георгиева Козелова от ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Второ място в тематичен финал на проект „Аз мога да строя” – работен проект „Традиционна българска къща”, 12.04.2016г., гр.Стара Загора.

   
   
Присъждат се две трети награди на:
 

Отбор в Екип „FUTURE ”: Велизар Владимиров Карагьозов, Габриела Миткова Динева, Михаил Станиславов Тилев, Теодор Георргиев Недялков, Траян Цветанов Миланов, Веселина Костадинова Ганева, Мария Кирчева Кирова от ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Награда на публиката и колегията от тематичен финал на проект „Аз мога да строя” – работен проект „Съвременна къща”, 14.04.2016г., гр.Велико Търново;

 

Отбор в Екип „Хъшове”: Ганчо Тодоров Стойнов, Ангел Емилов Караманлиев, Антоанина Стоянова Колева, Атанас Стоянов Атанасов, Ралица Дончева Нейчева, Габриел Калчев Вълчев, Филип Владимиров Дамянов, Стоян Йорданов Русев от ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Награда на публиката и колегията на Национален финал на проект „Аз мога да строя” – работен проект „Традиционна българска къща”, 21.04.2016г., гр.Пловдив.

   
   
Поощрение на:
  Станимира Димитрова Христова - ХІІ клас от ТГ "Княз Симеон Търовски".
   
 


 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 13.05.2016г. от 11.00ч. в зала3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад