Конкурс 2017 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2017 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
 
   
   
Присъждат се четири втори награди на:
  Виктория Миленова Добрева - ХІІ клас от ППМГ "Гео Милев" - за победител в конкурса "Европейско междучасие" за 2016/2017г. на тема "В каква Европа искам да живея след 5 години", 28.03.2017г.;
 

Симона Петрова Димитрова - от ХІІ клас от ППМГ "Гео Милев" за Отлично представяне с проект на тема: „Още предизвикателства, свързани с теоремата на Марион Уотър” в Седемнадесетата ученическа секция, 46.Пролетна конференция на СМБ, 9-12 април 2017, Боровец и Отлично представяне с проект в Седемнадесетата ученическа секция, 13-15 януаре 2017г., гр.Враца;

 

Отбор в състав: Денис Самуилов Исаков и Иван Димитров Златев - ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Второ място в "Най-добър млад строител" в дисциплина "Сухо строителство" в Нацинално състезание по професионално направление "Строителство", гр.Пловдив, 20-22 април 2017г.;

  Гено Галинов Митев - ХІІ клас от ПГЕ "Джон Атанасов" за Участие в Национален проект за пестене на енергия Climaton, октомври 2016г.
   
Присъждат се три трети награди на:
 

Николина Любомирова Димитрова - ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Много добро представяне с проект на тема „Ескаландия” в Седемнадесетата ученическасекция, 46-та Пролетна конференция на СМБ, 9-12 април 2017г., гр.Боровец;

 

Георги Петков Петков - ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за участие в Националния есенен турнир по информатика "Джон Атанасов" , 25-27.11.2016г., гр.Шумен.

 

Пламев Денчев Денев - ХІІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер” за Второ място "Най-добър млад строител" в дисциплина "Облицовки и настилки" в Регионлано състезание по професионално направление "Строителство", 17-18.03.2017г., гр.Бургас.

   
 
 
 
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 15.05.2017г. от 11.00ч. в зала3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад