Конкурс 2022 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2022 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Първа награда се присъжда на:
 

 

   
Присъждат се втори награди на:
 

 

 

 

 

 

   
   
Присъждат се трети награди на:
 

 

 

 

 

 

   

Поощрения на:

   
   
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 24.05.2022 г. от 11.00 ч. в зала 3 ет.2 в НТС-Стара Загора.

 

 

<< -- назад