Конкурс
"Преподавател с най-значим принос в подготовката на ученици,
изявени в науката и техниката"


През 2023 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обявява конкурс за преподаватели от Старозагорски регион с принос в подготовката на ученици, изявени в науката и техниката.

Документи за участие в конкурса се приемат до 30.06.2023 г. на адрес:
гр.Стара Загора, Дом на техниката, ул."Ген.Столетов" №113, ет.2, офис №14.

Изисквания към кандидатите:
да преподават в научно-техническите и природоматематически дисциплини, изучавани в училище;
да имат висше образование (инженерно, икономическо, селскостопанско);
да имат висока професионална подготовка;
да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа дейност през учебната 2019/2020 година;
да се ползват с авторитет и да са уважавани от ученици и родители, да са пример за гражданско поведение;
да притежават висока култура на педагогическо обслужване;

Кандидатите представят следните документи:
1. Анкетна карта.
2. Предложение от ръководството на училището, в което кандидатът преподава.
3. Документи, удостоверяващи личните успехи на кандидата и на негови ученици.

Анкетна карта (MSWord формат - 34 KB)
Правила за участие (MSWord формат - 26 KB)


Резултати от конкурса за 2022 г.
Победител за 2022 г.: Владимир Стефанов Илиев – учител по информационни технологии в ТГ „Княз Симеон Търновски“.

Архив на проведени през миналите години конкурси:

 • Победител за 2019: Радостина Недева Кръстева - учител по информационни технологии в ГПЧЕ "Ромен Ролан".
 • Победител за 2018: инж. Петьо Колев Вълчев - преподавател по сградостроителство, стр. материали и техника на строителството в ПГСАГ "Лубор Байер".
 • Победител за 2017: Живка Иванова Стойчева - учител по информатика в ППМГ "Гео Милев".
 • Победител за 2015: Лиляна Ангелова Вълчева - старши учител по математика и информатика в ПМГ "Гео Милев".
 • Победител за 2014: Живка Динева Желязкова - учител по информационни технологии и информатика в ПМГ "Гео Милев".
 • Победител за 2012: Боряна Карабонева - старши-учител по "Автоматизация на производството" в ПГЕ "Джон Атанасов".
 • Победител за 2011: Пенка Златанова Атанасова - старши-учител по "Електрически машини и апарати" в ПГЕТ "Г.С.Раковски".
 • Победител за 2010: Тонка Колева Иванова - учител по физика и астрономия в ПГСАГ "Лубор Байер".
 • Победител за 2009: инж. Мариана Георгиева Стоянова - преподавател в направление "Химически технологии" в ПГБХТ "Дмитрий Менделеев".
 • Победител за 2008: Дешка Дянкова Петрова - преподавател по химия и опазване на околната среда в ПМГ "Гео Милев".
 • Победители за 2007: Таня Иванова Дачева - учител по биология на френски език в ГПЧЕ "Ромен Ролан" и
 • Динка Димова Далакова - преподавател по водно строителство, ВиК на сгради, ВиК на населени места в ПГСАГ "Лубор Байер".
 • Победител за 2006: Светлозар Благоев Дойчев - учител по математика в ПМГ "Гео Милев".
 • Победител за 2005: Мария Димитрова Физиева - учител по физика и астрономия в СОУ "Васил Левски".
 • Победител за 2004: инж. Веселина Иванова Милева - Директор на ПГБХ "Д.Менделеев" и
 • Тонка Колева Иванова - учител по физика и астрономия в ПГСАГ "Лубор Байер".
 • Победител за 2003: инж. Иван Христов Иванов - преподавател по физика и астрономия в ПГ по биотехнологии и хим. технологии.