Награди на ФНТС и Национални съюзи

2012 година

. . . . . ик. Магдалина Минчева Почетен знак "Инж.М.Момчилов"
. . . . . проф. Иван Станков Златна значка "Проф.Асен Златаров"
. . . . . д.е.с. Мина Димитрова Златна значка на ФНТС
. . . . . инж. Ирина Космева Златна значка на ФНТС
. . . . . доц. д-р Йовка Фенерова Златна значка на ФНТС
. . . . . инж. Росица Жекова Златна значка на ФНТС

2008 година

ик. Величка Зайкова Почетен знак "Инж.М.Момчилов"
инж. Стефан Гюзелев Почетен знак "Инж.М.Момчилов"
инж. Чавдар Кроснов Златна значка на ФНТС
инж. Румен Георгиев Златна значка на ФНТС
инж. Георги Димов Златна значка на ФНТС
инж. Иван Димитров Златна значка на ФНТС
инж. Здравка Вълчева Златна значка на ФНТС
ик. Лена Гинева Златна значка на ФНТС

2004 година

проф. Иван Божков Златна значка "Проф.Асен Златаров"
агр. Георги Станев Почетен знак "Инж.М.Момчилов"
инж. Нанка Христова Почетен знак "Инж.М.Момчилов" /посмъртно/
д-р инж. Радка Лазарова Златна значка на ФНТС
хим. Марина Бояджиева Златна значка на ФНТС
инж. Господин Николов Златна значка на ФНТС
инж. Димитър Димитров Златна значка на ФНТС
д-р инж. Мина Попов Златна значка на ФНТС

2002 година

доц. д-р Владимир Заманов Златна значка "Проф.Асен Златаров"
инж. Атанас Халачев Почетен знак "Инж.М.Момчилов"
инж. Нанка Христова Златна значка на ФНТС
инж. Стефан Гюзелев Златна значка на ФНТС
инж. Георги Генчев Златна значка на ФНТС
икон. Магдалина Минчева Златна значка на ФНТС
икон. Величка Зайкова Златна значка на ФНТС
д-р инж. Мина Попов Златна значка на ФНТС

2001 година

инж. Атанас Халачев Почетен знак "Почетен знак на НС на НТС по МДГМ"

2000 година

инж. Светлина Желязкова Златна значка на ФНТС
инж. Георги Батев Златна значка на ФНТС

1999 година

инж. Димитър Димитров Сребърна значка на Националния съюз по машиностроене
инж. Михаил Събчев "Машинен инженер 99"- награда на Националния съюз по машиностроене

1997 година

арх.Петър Киряков "Архитект на годината" - награда на Съюза на архитектите в България