НТС - Стара Загора
съвместно
с "Мини Марица изток" ЕАД гр.Раднево
дариха портрет на първия председател на Старозагорския клон
на Българско инженерно-архитектно дружество
инж. Борис Георгиев Високов /1875г. - 1931г./
Акад.Васил Сгурев - Председател на ФНТС и доц.д-р Владимир Заманов - Председател на НТС - Стара Загора пред портрета на инж.Борис Високов в централния офис на Федерацията.

 

 

 

 

 

 

 

 


<< -- назад