На 15 юни 2004г. Регионалния съюз на химиците при НТС - Стара Загора организира в Дома на техниката публично представяне на книгата "SI в обучението по химия" - ISBN 954-01-0845-4; изд. "Просвета - София" -АД. Автори са: Рада Николова, Мария Янкова, Снежана Кацарова. Двете специално дойдоха от гр.Пазарджик за участие в представянето. Поканени бяха химиците от Тракийски Университет и всички средни училища в града.
Книгата съдържа:
Обща част - включваща съвременно дефиниране на основните химически понятия;
Специална част - тълкуване на решени примери и задачи. Разгледани са и количествените отношения при химическите реакции, физически величини и закони на електролизата.
 
Книгата представлява единствен по рода си научен труд, предназначен за преподаватели и ученици в средните и висши учебни заведения, също за технолози и специалисти в изследователски и проектантски институти.
Още от преди 20 години в този труд се утвърждава, на ниво обучение SI като универсална система за всички области на чсвешкото познание - наука, техника, производство и бит.
От тогава още авторите убедено посочват SI като международен език в областта на общуването и необходимостта от интеграционни процеси в стандартизацията.
   
<< назад