Регионалният съюз на химиците организира среща разговор на тема "Битовите отпадъци" с представители на Община Стара Загора - Директора на Дирекция стопанска политика и екология - г-н Златанов и главния еколог Св.Димов. На срещата бяха поканени и представители на двете контролни държавни институции РИОСВ и ХЕИ - Стара Загора. За съжаление специалистите от РИОСВ не се отзоваха. Г-н Златанов направи икономическо резюме на всичко извършено от Общината и се проведоха дебати, които засегнаха въпросите за цялостната екологична политика на Община Стара Загора. Резултатът от срещата е решението тя да бъде последвана от по разширен форум на тема "Екологична политика - насоки и приоритети".