През настоящата година за пореден път Фонд "Образование и наука " при НТС - Стара Загора обявява конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство.
Фонд "Образование и наука" е приел следните изисквания към кандидатите:
- успех от целия курс на обучение не по-нисък от отличен 5.50,
- успехи при участия в международни, републикански или регионални олимпиади, състезания и конкурси.
Кандидатите попълват молба по образец, представят удостоверение, попълнено от канцеларията на училището и документи, доказващи успехи при участието им в научно-технически прояви.
Управата на фонда разглежда молбите на кандидатите и определя съответни награди:
първа награда - за постигнато международно признание в посочените области;
втора награда - за постигнато национално признание в посочените области;
трета награда - за успехи в регионални научно-технически прояви.


Фондовата управа реши:


1.1. Не присъжда първа награда
1.2. Присъжда пет втори награди на:
Калин Златков Златанов /ГПЧЕ "Ромен Ролан/
I място в Национално математическо състезание - Ловеч, 2003г., IV място индивидуално и ІІ място отборно през 2004г. и Отлични резултати в дванадесетия математически турнир "Иван Салабашев" - Стара Загора.
Ралица Стоянова Стойнова /ГПЧЕ "Ромен Ролан/
IV място индивидуално и ІІ място отборно в Национално математическо състезание - Ловеч, април 2004г.
Ангел Красимиров Найденов/ПМГ "Гео Милев"/
V място на Националната олимпиада по информационни технологии в направление "Компютърни изкуства" и отлично представяне на Областния кръг на олимпиадите по математика и информатика.
Камелия Господинова Огнянова /СОУ "Васил Левски"/
VI място в провежданите от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" състезания по физика за ученици.
Стефан Иванов Христов /ГПЧЕ "Ромен Ролан/
VІІ място индивидуално и ІІ място отборно в Национално математическо състезание - Ловеч, април 2004г.
1.3. Присъжда пет трети награди на:
Галина Димитрова Димитрова, Ивелина Ненова Нейкова, Христо Николаев Христов, Галя Миленова Ченгалова /ПМГ "Гео Милев"/ - IV място в Националното състезание по химия - Варна, април 2004 г.
Милена Велева Малчева /Професионална гимназия по биотехнологии и химически технологии "Дм.Менделеев"/
Много добро представяне на Национален научно-технически конкурс за ученици
1.4 Присъжда пет поощрителни награди
За отличен успех и участия в научно-технически мероприятия на:
Елица Иванова Ангелова, Даниел Стефков Тодоров, Зорка Койчева Коева,Десислава Стоянова Петрова, Моника Георгиева Иванова - Професионална гимназия по Строителство, архитектура и геодезия