Седмица на Енергията

От 19 до 23 април 2004г. със съдействието на ФНТС и ТЕЦ"Марица- изток 2" ЕАД, "Мини Марица Изток" ЕАД, ЕРП -Стара Загора ЕАД, НЕК-ЕАД-ПМВ - ЕПР Стара Загора, "Газоснабдяване - Стара Загора" ООД се проведе Седмица на Енергията.
19 април /понеделник/
Форума, на който присъстваха специалисти и гости откри доц.д-р Вл.Заманов. Приветствия направиха акад.В.Сгурев - Председател на ФНТС, проф.Батов от НТС по Енергетика и Изп.Директори на: "Мини Марица Изток" ЕАД - инж.Щ.Щерев, ТЕЦ"Марица- изток 2" ЕАД инж.Ат.Димитров , ЕРП -Стара Загора ЕАД инж.Ст.Заманов и Управителя на "Газоснабдяване - Стара Загора" ООД - инж.Митев.
Участниците във форума изслушаха два доклада свързани с енергийната ефективност от проф.Ц.Цанев - ТУ София и доц.Ганчев - МГУ /фирма "Денима 2001/.
20 април /вторник/
В секция "ВЪГЛЕДОБИВ И ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО" с водещ: инж. П.Пенев взеха участие инженери, които изслушаха представяне и доклади на ръководни инженери Комплекс "Марица Изток". Бяха зададени и дискутирани проблемни въпроси свързани с работата в Комплекса.
Голям интерес представляваха и двата доклада на директора от Института по Енергетика -инж.Христов.
Две от най - големите фирми, произвеждащи апаратура и оборудване за енергетиката - "Сименс" и "Schieder Electric" представиха новостите в бранша.
21 април /сряда/
В секция "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" водещи бяха инж.Г.Димов и инж. Н.Кирекчиев.
В първата част свързана с електроразпределението участие взеха специалисти от ЕПР - Стара Загора, инженери от ЕРП - Стара Загора и инженери от ЕРП - Казанлък. Представяне на своята продукция направиха фирмите "ВиВ Изоматик " ООД и "АВВ Авангард-Севлиево"
Във втората част по въпроси свързани с газоснабдяване участие взеха специалисти от Стара Загора, Сливен и Нова Загора.
Интерес за други специалисти представляваше доклада за Оценка на енергийните загуби от д-р инж.К.Янков - Тракийски Университет.
21 април /сряда/
Секция "ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ И БЕЗОТПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ"
беше ръководена от агр.Георги Станев. Участваха агрономи, които изслушаха доклади за биоторовете и тяхното приложение.
Работата на тази секция продължи и на 22 април /четвъртък/.
Доклада за използване на отпадъчната дървесина бе обсъден от лесотехници.
"Малки ВЕЦ - За и Против" от инж.К. Иванчева от "Енергопроект - хидроенергетика"ООД бе изслушан от специалисти по Водно дело.
"Използването на слънчевата енергия за отопление" предизвика интерес у участници във форума.
За "Битовите отпадъци - възобновяеми енергийни източници" доклад изнесе инж.Домбалова от БКХП - София.

Седмицата на Енергията бе закрита от Клуба на мениджъра и ръководствата на фирмите съучредители със заключителната дискусия "Стара Загора - енергиен център на България".

Отразяване в медиите:
На състоялата се пресконференция в понеделник 19 април присъстваха над 15 журналисти от различни медии - "Труд", "Старозагорски новини", "Сега", "Пари", "Бизнес поща", "Енергия и екология", "7 дни Стара Загора", "Наблюдател", от ТВ "Верея", ТВ МSAT , Радио "Хоризонт", "Стара Загора" "Веселина" , FM+ , Дарик радио , Общинско радио и др. Журналистите проявиха интерес и към проведените през седмицата представяния, срещи, презентации. Голяма част от тях присъстваха на мероприятията, разговаряха с лектори и представители на фирмите.