НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ НА НТС - Стара Загора
"УЧЕНИЦИ, ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА",
"ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИКАТА, ИКОНОМИКАТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"
"УЧИТЕЛ НА 2003г."

В конкурса за ученици
Една първа награда награда на Веселин Анриев Георгиев /ПМГ "Гео Милев"/ за завоюване на Бронзов медал на Международна олимпиада по информатика в САЩ 2003 г. Сребърен медал от Балканиада по информатика - Румъния - 2003г.
Една втора награда на Калин Златков Златанов /ГПЧЕ "Р.Ролан"/ за:
отличен успех и за Първо място в Национално математическо състезание, Ловеч 11-13 април, 2003г.
Три трети награди на:
Теньо Маринов Тодев /ПГ по строителство, архитектура и геодезия/ за Диплом от Национален фестивал "Физиката и животът", Варна 31.05.2003г.
Стефка Иванова Арбалова /ГПЧЕ "Р.Ролан"/ за отличен успех, Сертификат за участие в Първа международна олимпиада по компютърна лингвистика, 8-12 Септември, 2003г. и Четвърто място в Национален Олимпиада по компютърна лингвистика - Русе, 2003г.
Ива Тотева Тотева /ГПЧЕ "Р.Ролан"/ за отличен успех и Трето място в Национално математическо състезание, Ловеч 11-13 април, 2003г.
Седем поощрителни награди на: Екип ученициот ГПЧЕ "Р.Ролан"- Геновева Станимирова Генчева, Даниел Георгиев Стефанов, Деница Василева Василева, Йоанна Иванова Иванова, Клементина Михайлова Русева, Мартина Сребкова Арабаджиева Стамена Красимирова Димитрова,
Галин Пламенов Ганев, Димитър Жeлев Иванов /Търговска гимназия/, Десислава Петева Иванова /ПГ по биотехнологии и хим.технологии "Д.Менделеев"/, Анелия Радославова Джамбазова /ПМГ "Гео Милев"/, Иван Вълев Христов /ПГ по строителство, архитектура и геодезия/, Даниел Левиев Камара /Гимназия "Хр.Ботев"/, Виктория Иванова Парушева / ГПЧЕ "Р.Ролан"/.

В конкурса за студенти
Първа награда не е присъдена.
Втора награда не е присъдена.
Четири трети награди на:
Веселина Димова Господинова /студентка от УАСГ - гр.София, трети курс, Геодезически факултет, спец. Геодезия/ за много добър успех 5,33;
Деница Стефанова Стефанова /студентка от СУ"Климент Охридски", специалност - стопанско управление/, за отличен успех 5.80;
Светозар Христов Панов /студент от Тракийски Университет, специалност аграрна икономика/, за отличен успех 5.90/;
Ели Георгиева Манолчева /студент от Тракийски Университет, специалност аграрна икономика/, за отличен успех 5.80.

Учител на 2003 година е инж.Иван Христов Иванов - преподавател по биотехнологии в ПГ по биотехнологии и хим.технологии за : разработка на учебни материали и иновационни методи за преподаване в една от най-динамично развиващата се област от научно-техническия прогрес - биотехнологиите; разработка на предложения по проекти на програма PHARE.