Дом на техниката

ул. "Генерал Столетов" 113, ет.2
6000 гр. Стара Загора

организатори - 042/ 62 20 87
счетоводство - 042/ 62 20 87
курсове - 042/ 62 20 87
е-mail: nts@nts-sz.org

От месец октомври 2003год. Научно-технически съюз - Стара Загора е приет за редовен член на Европейската общност на инженерите - FEANI, чрез Федерацията на научно-техническите съюзи.