ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС


Предложение за награден
Лични данни:

/Имена, възраст/

/Специалност и месторабота/

/Адрес и телефон/
Основание за награждаване: Професионален принос за годината - творчески, (разработки, патенти, пром.образци, търговски марки и др.), проектантски, производствен, търговски принос в Старозагорски регион.
 
Кратка анотация на разработката:
Допълнителни данни:
 
/Членство в НТС - Стара Загора (съюз), др.награди и съображения/
Предложен от:
 

 

<< -- назад