ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2002г.


Наградите НТС - Стара Загора 2002 г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител ЕТ"Минка Генова" - гр.Стара Загора
инж.Енчо Славов Бойчев
Електротехника - съучредител "Електроразпределение - Ст.Загора" ЕАД
инж.Антон Димов Тончев
Машиностроене - съучредител "Термохран Инженеринг" АД - гр.Стара Загора
инж.Желязко Танев Желязков
Строителство - съучредител "Респект 93 - Румен Драганов" ООД - гр.Стара Загора
ст.н.с.д-р инж.Мина Георгиев Попов
Архитектура - съучредител АСТФ "Байер" - гр.Стара Загора
арх.Паскал Марков Паскалев
Хидротехника - съучредител "В и К" ООД - гр.Стара Загора
инж.Иван Димитров Димитров
Геодезия и земеустройство - съучредител СКГ "Илиян Тодоров" - гр.Казанлък
инж.Румен Желев Георгиев
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица - изток" ЕАД
инж.Георги Петров Георгиев
Химия и екология - съучредител Общински съвет - гр.Стара Загора
маг.хим.Марина Христова Бояджиева
Лесотехника - съучредител "Траяна 91" ООД - гр.Стара Загора
инж.Тонка Стоянова Иванова
Лесовъдство - съучредител "Районно управление по горите" гр.Стара Загора
инж.Диньо Георгиев Георгиев
Селско стопанство - съучредител ЕТ "Джордж Хюк" - гр.Стара Загора
агр.Иван Николов Чавдаров
Икономика - съучредител "Български пощи" - EАД гр.Стара Загора
Велин Кънев Филипов
Индустриален мениджмънт - съучредител НЕК - ЕАД - Предприятие "Мрежи високо напрежение" - Ст.Загора
инж.Щерьо Атанасов Щерев
Популяризация на науката и техниката -съучредител БТК - ЕАД РУ "Далекосъобщения"- гр.Стара Загора
Венелина Иванова Попова

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад