НТС - Стара Загора организира посещения на международни технически панаири.
Пътуването и туристическата програма се осигурява от лицензирана туристическа агенция.
Членовете на НТС - Стара Загора ползват преференции.


   

За допълнителна информация: НТС - Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" №113, оф. 14.
Тел. 042/ 62-20-87

e_mail: nts@nts-sz.org


<< -- назад