100 години

НТС - Стара Загора*юбилеен бюлетин

*юбилеен албум

*Дом на техниката на 50г.

   

Конкурс-2022г."Изявени абитуриенти в областта на науката и техниката"

В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Фонд "Образование и наука" при НТС - Стара Загора обявява традиционния конкурс за изявени абитуриенти от специализираните средни учебни заведения в град Стара Загора.

За повече информация ->

Конкурс - 2022 г. "Изявени ученици в областта на науката и техниката"

През 2022 г. за пореден път Фонд "Образование и наука" при НТС Стара Загора обявява:
- Конкурс за изявени ученици от средните учебни заведения в град Стара Загора в следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство и др.

За повече информация ->


Конкурс "Учител на годината"

- Конкурс за учител със значим принос в подготовката на ученици, изявени в науката и техниката.
За повече информация ->

На 1 ноември - Деня на народните будители тържествено ще се отчетат резултатите от двата конкурса и ще се връчат наградите.

   

Годишни награди на НТС-Стара Загора за 2022 година

През 2022 година НТС - Стара Загора за двадесет и седми пореден път присъди награди на изявени специалисти с принос през годината в направленията: автоматика, информатика и електроника; електротехника; минно дело и геология; машиностроене; строителство и архитектура; геодезия и земеустройство; хидротехника; химия и екология; земеделие; икономика; индустриален мениджмънт; лесовъдство; лесотехника; популяризиране на науката и техниката.

На 5 декември 2022 г. тържествено бяха обявени и връчени годишните награди на НТС-Стара Загора за отличим принос на водещи специалисти през 2022 година в съответните направления.