Конкурс 2005 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2004 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда една първа награда на:
  Васил Гочев Шарланов /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/
- Отлични резултати на седем международни конкурсни изпити по физика и висша математика; получава кредит за обучение в I-ви курс по физика и математика във всички американски университети
- приет е за обичение в Cornell University, САЩ - строително инженерство
-спечелен конкурс на института "Отворено общество" - Ню Йорк, за което е награден с пълна стипендия за едногодишно обучение на 11-клас в частно средно училише WillinstonNorthampton school - 2003г. САЩ.
- многократни класирания на призови места в национални и регионални състезания и олимпиади по математика и физика 2002/2003г.
Присъждат се три втори награди на:
  Димитър Русев Георгиев /ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров"/
- II място в Националнa олимпиада по техническо чертане, 2005г.
  Георги Благоев Андреев /ПМГ "Гео Милев"/
-Отлични резултати на Национална олимпиада по информатика и I-во място в областния кръг на олимпиадата
  Димитър Желев Иванов /ТГ "Княз С. Търновски "/
- Призови места в Национално състезание по география и участие в международни състезания по география 2003г. и 2004г.
   
Присъждате се шест трети награди на:
  Маргарита Недялков Георгиева, Петя Стефанова Станкова, Стойка Михайлова Тодорова, Невена Тодорова Попова /ПМГ "Гео Милев"/, Диляна Дамянова Зидарова /ПГБХТ "Дм.Менделеев"/ - за I място в Регионално състезание по химия и опазване на околната среда и VI място в националното състезание - 2005 г.
  Марина Маринова Марчовска /ПМГ "Гео Милев"/
- I място в Областно състезание по химия и опазване на околната среда, 2004г. и участие в Национално състезание
   
Присъжда пет поощрителни награди
За отличен успех на:
 

Йовка Стойнова Милева, Павлина Георгиева Панчева, Екатерина Димитрова Генчева, Стоянка Генова Неделчева и Емил Георгиев Петков - Професионална гимназия по Строителство, архитектура и геодезия

   
Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 19.05.2005 г. от 17.00ч. в Изложбената зала в Дома на техниката.

 

 

<< -- назад