Конкурс 2008 г. "Абитуриенти, изявени в науката и техниката"


През 2008 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени абитуриенти от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда се първа награда на:
  Николай Иванов Белухов - ХІІ -ти клас/ПМГ "Гео Милев"/
Бронзов медал от Всерусийската олимпиада па математика - 2008г.; Златен медал на Международна олимпиада по математика-2007г; Сребърен медал на 47-ма Международна математическа олимпиада -2006г. и др.; Първо място в конкурсите на НТС-Стара Загора - 2005г.,2006г.,2007г.
Присъждат се четири втори награди на:
 

Надежда Райчева Гичева -ХІІ-ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Отлични резултати на Нац. състезание по химия и на Нац. олимпиада по биология, 2008г.

  Ростислав Емилов Енев - ХІІ -ти клас/ПГЧЕ " Ромен Ролан"/
Отлични резултати на Нац. състезание по химия, 2008г.
  Динко Бинев Стойков - ХІІ-ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Много добри резултати на Нац. състезание по химия, 2008г.
  Маргарита Добринова Димитрова - ХІІ- ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Много добри на Нац. състезание по химия и на Нац. олимпиада по биология, 2008г.
Диляна Здравкова Енева - ХІІ-ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Много добри резултати на Нац. състезание по химия, 2008г.
Станислава Руменова Енева - ХІІ-ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Първо място в Нац. конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството"-направление "Идеи за научни и техничеси експерименти" - Фондация Еврика.
Мартин Тенев Тенев - ХІІ- ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Първо място в Нац. конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството"-направление "Идеи за научни и техничеси експерименти" - Фондация Еврика.
Георги Николаев Георгиев - ХІІ- ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Първо място в Нац. конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството"-направление "Идеи за научни и техничеси експерименти" - Фондация Еврика.
   
Присъждат се две трети награди на:
  Михаил Руменов Дойчинов - ХІІ -ти клас /ПМГ "Гео Милев"/
Отлични резултати на Нац. олимпиада по биология, 2008г.
  Инна Красимирова Тодорова -ХІІ-ти клас /ПГБХТ "Д.Менделеев"/
Участие в национално състезание по химия и опазване на околната среда,гр.Велико Търново, 2008г.
   
   
   
Поощрение на:
За отличен успех и участия в научно-технически мероприятия на:
 

Ирина Илиева Самарджиева - ХІІ -ти клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/

   
Тържеството за награждаване на победителите се проведе на 16.05.2008 г. от 16.00ч. в Изложбената зала в Дома на техниката.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< -- назад