Конкурс 2010 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2010 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда се една първа награда на:
 

Делян Иванов Лафчиев - Х клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Трето място на Международна астрономическа олимпиада - Китай, 15.11.2009г; Първо място в ХІІ Национален конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството" - гр.София, 30.10.2010г.; Второ място в ХІІ Нац. олимпиада по астрономия - гр.Силистра, 2010г.

   
Присъждат се четири втори награди на:
 

Константин Атанасов Стойчев - ХІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Втора награда в ХІІ Нац. конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството" - гр.София, 30.10.2010г.; Съавтор в разработка на БАН, цитирана в публикация на сп.Астрофизика на американски университет;

 

Мина Лазарова Колева - ІХ клас ГСАГ "Лубор Байер"/ за Първо място в Конкурс-изложба на тема ТЕХНОГРАД за изработване на макет "Енергетика, екология, опазване на околната среда" - гр. Стара Загора, 24.09.2010г;
Георги Георгиев Славов - Х клас ГСАГ "Лубор Байер"/ за Второ място в Конкурс-изложба на тема ТЕХНОГРАД за изработване на макет "Комплекс-Въртящо се чудо" - гр. Стара Загора, 24.09.2010г;

  Отборът от ХІ клас на ПГСАГ "Лубор Байер" в състав:
А
ндреан Георгиев Паронов, Антония Миткова Димитрова, Велизар Росенов Проданов и Йордан Димитрова Йорданов за Първо място отборно класиране в Конкурс-изложба на тема ТЕХНОГРАД за изработване на макет "Енергия - минало, настояще и бъдеще"- гр. Стара Загора, 24.09.2010г;
 
   
Не се присъждат трети награди
 
Поощрения няма
 

 

   

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 01.11.2010 г. от 14.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 

 


 

 

<< -- назад