Конкурс "Ученици, изявени в науката и техниката"

През 2023 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обявява конкурс за изявени ученици 9 до 11 клас от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство.

Документи за участие в конкурса се приемат до 30.06.2023 г. на адрес:
гр.Стара Загора, Дом на техниката, ул."Ген.Столетов" №113, ет.2, офис №14.

Изисквания към кандидатите:
да са били поне една година ученици в училището, което ги предлага;
да имат отличен успех от предходната учебна година (не по-нисък от много добър 5.00);
да имат успехи от участия в олимпиади, състезания и конкурси на международно, национално или регионално ниво в изброените по-горе области.

Кандидатите попълват молба по образец с приложени:
1. Удостоверение от канцеларията на училището,
2. Документи, доказващи постигнатите резултати от участието им в научно-технически прояви.

Молба по образец (MSWord формат - 30 KB)
Правила за участие (MSWord формат - 25 KB)


Резултати от конкурса за 2022г.


Архив на проведени през миналите години конкурси:

 • Победители за 2022
 • Победители за 2021
 • Победители за 2019
 • Победители за 2018
 • Победители за 2017
 • Победители за 2016
 • Победители за 2015
 • Победители за 2014
 • Победители за 2013
 • Победители за 2012
 • Победители за 2011
 • Победители за 2010
 • Победители за 2009
 • Победители за 2008
 • Победители за 2007
 • Победители за 2006
 • Победители за 2005
 • Победители за 2004
 • Победители за 2003