Конкурс 2011 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2011 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
   
Присъждат се две втори награди на:
 

Рада Кирилова Атанасова - ХІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за І-во място в Национално състезание по компютърна лингвистика и Трето място в Нац. състезание мо математика- гр.Ловеч, 2011г.;

 

Георги Георгиев Славов - ХІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за ІІІ-то място в Национален конкурс по астрономия "Ловци на небесни съкровища"- гр. Варна, 2011г.

   
Присъждат се шест трети награди на:
  Симона Димитрова Гравчева - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Добър резултат на 43 Олимпиада по химия и опазване на околната среда - гр.Варна, 2011г.;
  Иван Стефанов Тодоров - ХІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за ІV място в Панорама на професионалното образование- гр. Варна, 2011г. и ІІ място в регионален кръг на Национално състезание "Най-добър млад строител" - гр.Бургас, 2011г.;
  Даниел Радков Петров - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за ІІ място в Регионално състезание "Мога и зная как" - гр.Сливен, 2011г.;
Георги Иванов Атанасов - ХІІ клас /ПГЕТ "Г.С.Раковски"/ за Отлично представяне на Втора ученическа конференция "Енергия на бъдещето" - гр.Варна, 2011г.;
Продан Николаев Кирицов - ХІІ клас /ПГЕТ "Г.С.Раковски"/ за Отлично представяне на Втора ученическа конференция "Енергия на бъдещето" - гр.Варна, 2011г.;
Петьо Пламенов Ценов - ХІІ клас /ПГЕТ "Г.С.Раковски"/ за Отлично представяне на Втора ученическа конференция "Енергия на бъдещето" - гр.Варна, 2011г.;
 

Поощрения на:

  Атанас Димитров Атанасов, Мирела Недялкова Димитрова - ХІ клас, Динко Николаев Чакалов-Х клас, Борислав Иванов Бончев - ІХ клас от ПГСАГ "Лубор Байер";
Коста Янков Заров, Йовко Красимиров Йовков и Тунджай Идризов Тюлменов - ХІ клас от ПГЕ "Джон Атанасов"

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 01.11.2011 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 

 


 

 

<< -- назад