Конкурс 2012 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2012 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
   
Присъждат се четири втори награди на:
 

Рада Кирилова Атанасова - ХІІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за І-во място в Национално състезание мо математика- гр.Ловеч, 2012г. и Сребъран медал от Математически турнир "Иван Салабашев" - 2011г;

 

Петър Стоянов Тонев - ХІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за І-во място в математически "Турнир на четирите града" - гр. Сливен, 2011г. и отлични резултати в ХХ Национален математически турнир "Иван Салабашев" - гр.Стара Загора, 2011г.
Марин Янков Иванов - ІХ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за ІІІ-то място в Национално състезание мо математика- гр.Ловеч, 2012г;
Илон Валентинова Петрова - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за Трета награда в конкурса "Млад икономист - 2012г." на тема "Държава, данъци и тяхната взаимна обусловеност" - гр.София, 2012г.

   
Присъждат се две трети награди на:
  Ивелина Господинова Иванова - ХІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за І-во място на училищен кръг в състезание за приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Стара Загора, 2012г.;
  Марио Дончев Леков - ХІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за ІІ-ро място на училищен кръг в състезание за приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Стара Загора, 2012г.;
   
 

Поощрения на:

  Златияна Живкова Желева - ХІІ клас от ТГ "Княз Симеон Търновски",
Димитър Янков Турлаков и Живко Пенков Пеев - ХІ клас от ПГЕТ "Г.С.Раковски", Антоанина Стоянова Колева- ІХ клас, Елица Тодорова Цонева - ІХ клас и Деян Тенев Тенев - ІХ клас от ПГСАГ "Лубор Байер";

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 30.10.2012 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 

 


 

 

<< -- назад