Конкурс 2013 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2013 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
Присъждат се три втори награди на:
  Биляна Георгиева Господинова - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за Трето място в Национално състезание по счетоводство - гр.Хасково, 27-28.03.2013г.
 

Петър Стоянов Тонев - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за ІІ-ро място на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - гр. София, 01.06.2013г.;

 

Стефан Петров Петров - ХІІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Трета награда на на Национална олимпиада па математическа лингвистика - гр. Пловдив, 20-21.04.2013г.;

   
Присъждат се девет трети награди на:
  Алтай Ердинч Юзеир - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат на 45 Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда - гр.Бургас, 28-30.03.2013г.;
  Ивелин Георгиев Тодоров - ІХ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в ХІ Национална олимпиада по инормационни технологии за разработен проект на тема в направление Мултимедия - гр.Монтана, 14-15.05.2013г.;
Янчо Руменов Янчев - ІХ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в ХІ Национална олимпиада по инормационни технологии за разработен проект на тема в направление Мултимедия - гр.Монтана, 14-15.05.2013г.;
Джосая Ален Браун - ІХ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в ХІ Национална олимпиада по инормационни технологии за разработен проект на тема в направление Уеб сайт- гр.Монтана, 14-15.05.2013г.;
Симона Петрова Димитрова - ІХ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в ХІ Национална олимпиада по инормационни технологии за разработен проект на тема в направление Мултимедия - гр.Монтана, 14-15.05.2013г.;
Давид Христов Желев - ІХ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за Отличен резултат в ХІ Национална олимпиада по инормационни технологии за разработен проект на тема в направление Уеб сайт - гр.Монтана, 14-15.05.2013г.;
  Лазар Димитров Карпачев - Х клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за І-во място и ІІ-ро място в конкурс за изработване на макети на тема "Възобновяеми енергийни източници" - гр.Стара Загора, 27.09.2013г.;
Никола Красимиров Колев - Х клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за ІІІ-то място в конкурс за изработване на макети на тема "Възобновяеми енергийни източници" - гр.Стара Загора, 27.09.2013г.;
Магдалена Иванова Иванова - Х клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за ІІІ-то място в конкурс за изработване на макети на тема "Възобновяеми енергийни източници" - гр.Стара Загора, 27.09.2013г.;
 

Поощрения на:

  Деян Тенев Тенев и Антоанина Стоянова Колева - Х клас от ПГСАГ "Лубор Байер"; Теодор Светозалов Карастойков - ХІІ клас ПГЕ "Джон Атанасов";
Отбора от ХІІ клас на ПГЕ "Джон Антанасов" в състав: Владислав Росенов Рашков, Николай Красимиров Бувчев, Владимир Пенчев Минчев, Петър Тодоров Янев и Росен Койчев Христов.

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 01.11.2013 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 

 


 

 

<< -- назад