Конкурс 2014 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2014 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Не се присъжда първа награда
   
Присъждат се две втори награди на:
  Радослав Радомиров Енев - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за ІІ-ро място /направление програмиране/ на Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства "Аз мога-тук и сега"- гр.Девин, 25-27.04.2014г;
 

Алтай Ердинч Юзеир - ХІ клас /ПМГ "Гео Милев"/ за ІІ-ро място на VІ Национално състезание по ключови компетентности и природни науки - гр. Плевен, 1-3.11.2013г.

 


Присъждат се десет трети награди на:
  Симона Петрова Димитрова - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за І-во място в Математическо състезание Великденски "елипсоид" - гр. Стара Загора, 12.04.2014г;
  Виктория Миленова Добрева - Х клас МГ "Гео Милев"/ за ІІ-ро място на Областния кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика, класирана за националния кръг - гр.Стара Загора, 2014г.;
  Боян Мирославов Карабалиев - Х клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за ІІІ-то място на Областния кръг на Националната олимпиада по физика, класиран за националния кръг - гр.Стара Загора, 2014г.;
  Мария Руменова Маринова - Х клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за І-во място на олимпиада по техническо чертане - гр.Стара Загора, 15.09.2014г.;
Петър Марков Марков - ХІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за ІІ-ро място индивидуално и ІІІ-то място отборно в Регионален кръг на състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 21.03.2014г.;
Петър Георгиев Герджиков - ХІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за ІІІ-то място отборно в Регионален кръг на състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - гр.Габрово, 21.03.2014г.;
Стоян Веселинов Буюклиев - Х клас ГСАГ "Лубор Байер"/ за І-во място за есе "Учен от екипа на Касини за един ден", NASA го публикуват на уебстраницата на конкурса, 2013г.;
Теньо Димитров Димитров - ХІ клас ГВМ "ИванП.Павлов"/ за ІІІ-то място за фотографии и презентация на Националния етап на Международен ученически конкурс "Зелена планета" - гр.София, 2013г.;
Тереза Георгиева Тодорова - Х клас ГВМ "ИванП.Павлов"/ за І-во място за есе в Национална младежка научна сесия "Физиката около нас" - гр.Стара Загора, 09.09.2014г.;
Даниела Николаева Данева - ХІ клас /СОУ "Гео Милев"-гр.Раднево/ за ІІІ-та награда в ІV ученически конкурс за есе "Химия, материали, металургия" - гр.София, м.05.2014г.
 

Поощрения на:

  Диян Диянов Ганев - ХІІ клас от ПГЕ "Джон Атанасов",
Димитър Живков Минев - ХІІ клас от ПГЕТ "Г.С.Раковски",
Жаклина Станимирова Георгиева - ІХ клас и Рафаел Динев Калъчев - Х клас от ПГСАГ "Лубор Байер";

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 31.10.2014 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 


 

 

<< -- назад