Конкурс 2015 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2015 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъжда се една първа награда на:
  Отбор в състав: Станимир Стефанов Петров, Ивайло Петров Петров и Ивайло Пламенов Панайотов - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за отборно първо място /златен медал/ на Втория международен математически турнир "Математика без граници"- гр.Несебър, 1-2.07.2015г.;

Присъждат се шест втори награди на:
  Траян Танчев Господинов - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за второ място /сребърен медал/ - индивидуално класиране в пролетния кръг на математическия турнир "Математика без граници"- м.04.2015г.;
 

Нели Тихомирова Тилева - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за първа награда в Конкурса "Млад икономист 2015" - гр. София, 11.06.2015г.;

 

Мария Титева Хашева - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за трето място на Национално състезание по счетоводство - гр. Горна Оряховица, 31.03.2015г.;
Отбор в състав: Кремена Николаева Колева, Магдалена Славова Славова, Мартин Стоянов Инджов - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за първо място - отборно класиране в Национално ученическо състезание по публични финанси, раздел "Големи общини" - гр. Свищов, 20-21.02.2015г.;

  Десислава Петева Колева - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за трето място в Национално ученическо състезание по банкиране - гр. Свищов,
4-5.12.2014г.;
  Радостин Росенов Минчев - ХІІ клас /ТГ "Княз Симеон Търновски"/ за трето място в Национално ученическо състезание по по публични финанси - гр. Свищов, 20-21.02.2015г.

Присъждат се три трети награди на:
  Йоан Ралицов Маринов - Х клас /ПМГ "Гео Милев"/ за четвърто място на ХІІІ Национална олимпиада по информационни технологии, направление "Интернет приложения" - гр. Монтана, 9-10.05.2015г;
  Здравко Василев Иванов - ІХ клас МГ "Гео Милев"/ за първо място в Областен кръг на Олимпиада по информационни технологии, направление "Уеб сайт" - гр.Стара Загора, 2015г.;
  Рафаел Динев Калъчев - ХІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за първо място за представане на щандове в Национален фестивал "Наука на сцената`5", - гр.Севлиево, 24-26.10.2014г.;

Поощрения на:

  Койчо Кънчев Крачанов, Бончо Йонков Бонев, Станислав Илчев Маджаров, Стоян Веселинов Буюклиев, Вероника Димитрова Митрова - ХІ клас от ПГСАГ "Лубор Байер",
Гено Галинов Митев - ХІ клас и Петър Марков Марков - ХІІ клас от ПГЕ "Джон Атанасов".

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 30.10.2015 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 


 

 

<< -- назад