Конкурс 2016 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2016 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Присъждат се две първи награди на:
  Станимир Стефанов Петров - ХІ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Бронзов медал - индивидуално класиране на финалния кръг на Третия международен математическия турнир "Математика без граници", гр.Несебър, 3.07.2016г. и за Сребърен медал - отборно класиране на финален кръг на Третия международен математическия турнир "Математика без граници", гр.Несебър, 2.07.2016г.;
Ивайло Петров Петров -
ХІ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Бронзов медал - индивидуално класиране на финалния кръг на Третия международен математическия турнир "Математика без граници", гр.Несебър, 3.07.2016г. и за Сребърен медал - отборно класиране на финален кръг на Третия международен математическия турнир "Математика без граници", гр.Несебър, 2.07.2016г.;
Присъждат се четири втори награди на:
  Траян Танчев Господинов - ХІ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Сребърен медал - отборно класиране на финален кръг на Третия международен математическия турнир "Математика без граници", гр.Несебър, 2.07.2016г.;
Ивайло Пламенов Панайотов - ХІ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Трето място индивидуално класиране на есенния кръг на Третия международен математически турнир "Математика без граници"- гр.Несебър, м.10.2015г.;
 

Йоан Ралицов Маринов - ХІ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Първо място в Национален есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", в направление Интернет приложения" - гр. София, 5-6.12.2015г. и Второ място на Националния кръг на НОИТ, гр.Хисаря, 13-15.05.2016г.;

 

Гено Галинов Митев - ХІІ клас /ПГЕ "Джон Атанасов"/ за Печели проект "Еразъм+", сектор "Професионално образование и обучение" за работа в реални производствени условиа, и работи във фирма Computer Aid International, 06.03.2016-26.03.2016г., Лондон, Великобритания;

   
   
Присъждат се три трети награди на:
  Александра Ангелова Гюзлева - ІХ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Участие /5,50/ в Национална олимпиада по информационни технологии, направление "Уеб сайт" - гр. Хисаря, 13-15.05.2016г.;
  Валентин Бориславов Димитров - ІХ клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Участие /5,50/ в Национална олимпиада по информационни технологии, направление "Уеб сайт" - гр. Хисаря, 13-15.05.2016г.;
  Мариела Николаева Желева - ХІІ клас /ПГВМ "Иван П. Павлов"/ за Мн. добър /4,80/ в Национално състезание по химия, ХТМУ- гр.София, 23.02.2016г.;

Поощрения на:

  Симона Петрова Димитрова - ХІ клас от ППМГ "Гео Милев" и
Койчо Кънчев Крачанов, Станислав Милчев Милчев, Веселин Николаев Джамбазов и Емануел Динов Тенев
- ХІІ клас от ПГСАГ "Лубор Байер".

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 01.11.2016 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 


 

 

<< -- назад