Конкурс 2018 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2018 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
Първа награда се присъжда на:
  Калоян Юлианов Цветков - Х клас /ППМГ "Гео Милев"/ за Първо място на финалния кръг на V-то Международно състезание "Математика без граници", 2 юли 2018г.;
Присъждат се три втори награди на:
  Цветомир Кирилов Кирилов - ХІ клас /ГПЧЕ "Ромен Ролан"/ за Второ място в 50-тата Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 17-18.03.2018г., гр. Варна;
  Силвия Георгиева Петрова - ХІ клас / ППМГ "Гео Милев"/ за Второ място на ХV Национално състезание "Турнир на младите физици", 26-28.01.2018г., гр.Варна и Трето място на Национално състезание Физика-инженерство-технологии, 27-29.04.2018г., гр.Пловдив;
  Калоян Любомиров Радоев - ХІ клас /ПГСАГ "Лубор Байер"/ за Първо място в състезателна дисциплина "Мазилки, шпакловки и бояджийски работи" на Панорама на професионалното образование, 19-21 април 2018г., гр.Пловдив;
Присъждат се пет трети награди на:
  Иванина Георгиева Георгиева – ХІ клас / ГПЧЕ „Ромен Ролан”/ за ІІІ-то място на областния кръг на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 11.02.2018г., гр.Стара Загора и Участие в 50-тата Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 17-18.03.2018г., гр. Варна;
 

Дария Илиянова Бинева - ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Първо място в конкурс за изработване на мултимедийни продукти на тема „Игрите на миналото“, 28.09.2018г., гр.Стара Загора;

 

Отбор в състав: Димо Райчев Диневски и Иван Желев Желев - ХІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер“ за Трето място на Национално състезание по професионално направление „Строителство“ в състезателна дисциплина „Сухо строителство“, 20април 2018г., гр. Пловдив;

Емануел Динков Тенев - ХІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер“ за Второ място на регионален кръг от Национално състезание по професионално направление „Строителство“ в състезателна дисциплина „Облицовки и настилки“ на Панорама на професионалното образование, 16 март 2018г., гр.Стара Загора;

  Валентин Русев Трифонов - ІХ клас от ПГЕ „Джон Атанасов“ за Първо място в състезание по английски език English is a piece of cake, 25.06.2018г , гр.Стара Загора.

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 01.11.2018 г. от 11.00ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 


 

 

<< -- назад