Конкурс 2021 г. "Ученици, изявени в науката и техниката"


През 2021 година за пореден път Фонд "Образование и наука" обяви конкурс за изявени ученици от следните области: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство. Присъдени бяха следните награди:
   
   
   
Присъждат се девет втори награди на:

Виктор Валентинов Вълев и Дилян Петков Запрянов - ХІ клас от ПГСАГ „Лубор Байер“ за Трето място – отборно класиране в състезателна дисциплина „Зидария“ на Национално състезание „Най-добър млад строител“, 10-12.05.2021г., гр. Сливен и Първо място – отборно класиране в състезателна дисциплина „Зидария“ на Регионално състезание „Най-добър млад строител“, 22-23.04.2021г., гр. Хасково;

  Мартин Владимиров Манчев - ХІ клас от ПГЕ „Джон Атанасов” за Мн. Добър /5,00/ на Национално състезание по компютърни мрежи, 12.06.2021г. и Certificate of attendance за професионално образование и обучение по програмата Erasmus+ 21st Century Teaching, 19.05.21г., Румъния;
 

Мирослав Динков Минчев - Х клас от ППМГ „Гео Милев” за Трето място на Националния кръг на 53-та олимпиада по химия и опазване на околната среда, 20 март 2021г.;

 

Кристиан Венцеславов Христакиев - ІХ клас ППМГ „Гео Милев” за Отлично представяне и медал на XXІ Национална ученическа секция УЧИМИ, 15-16 май 2021г. и
Шесто място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

 

Богдан Иванов Донев - ІХ клас - ППМГ „Гео Милев” за Отлично представяне и медал на XXІ Национална ученическа секция УЧИМИ, 15-16 май 2021г. и Шесто място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

 

Денислав Николаев Николов - Х клас от ППМГ „Гео Милев” за Отличен /5,50/ на Национална олимпиада по информационни технологии, 8 май 2021г;

Мартин Петков Минев - VІІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Трето място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

Милен Валентинов Вълев - ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Второ място на Национална университетска олимпиада за ученици, секция „Програмиране“, 21.11.2020г., гр. Варна и
Трето място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

 

Калоян Петков Петков - ХІ клас ППМГ „Гео Милев” за Трето място на Национална университетска олимпиада за ученици, секция „Програмиране“, 21.11.2020г., гр. Варна и Трето място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

Присъждат се две трети награда на:

Станимир Живков Тодоров - VІІІ клас от ППМГ „Гео Милев“ за Участие на Националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VІІІ до XІІ клас, 2021г., гр. София;

Михаил Петков Михов - Х клас от ППМГ „Гео Милев“ за Шесто място на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

Тържеството за награждаване на победителите се състоя на 17.12.2021 г. от 13.00 ч. в зала 3 ет.1 в Дома на техниката.

 


 

 

<< -- назад