НТС - СТАРА ЗАГОРА
със съдействието на Съюз по хранителна промишленост - София
и Регионален научен технически съюз
с Дом на науката и техниката - Пловдив
организира

СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА 17 - 20 НОЕМВРИ 2003 г.

ПРОГРАМА

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Интеграционни процеси в аграрното производство
проф.Иван Станков- Декан Аграрен факултет
Тракийски университет - гр.Стара Загора


Болести и неприятели по зърнено-житните култури. Фактори за повишаване на добива в сегашните условия на земеделието
ст.н.с.I ст. д-р Асен Димов
Институт "К.Малков" гр.Садово

Торене в условията на добрата земеделска практика
проф. д-р Стефан Горбанов
Университет по хранителни технологии- гр.Пловдив

Процедури по оценка на съответствието на машини за хранително-вкусовата промишленост на Националното и Европейско законодателство
проф.Стефан Дичев
Университет по хранителни технологии- гр.Пловдив

Състояние на млечното говедовъдство в страната
Лектор - ст.н.с.д-р Й.Фенерова

Селекция и ефективност в млечното овцевъдство
ст.н.с.д-р М.Джорбинова

Развитие на месодайното овцевъдство
ст.н.с. д-р Стайка Лалева

Оценка на резултатите от проведената досега рекултивация на земи на територията на "Мини Марица - изток" ЕАД, гр.Раднево

Растителна защита в горските разсадници
ст.н.с.д-р инж. Янчо Найденов

Поливното земеделие в България в условията на воден дефицит
ст.н.с. II ст.д-р Васил Базитов

ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯЩА ФИРМИ ЗА:

Машини за хранително-вкусовата промишленост;
Селскостопанска техника;
Растителна защита и торове.


ДИСКУСИИ

Проекти за комасация и комасацията в България през годините. Опити на други страни. Текущи проблеми, касаещи земеделските стопани при поддръжка на картата на възстановената собственост.

Развитие на селскостопанската и преработваща промишленост в Старозагорски регион

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА

"Съвременно пътно строителство и околната среда. Проблеми с навлизане на автострадата в Старозагорски регион".

ФИЛМОВА СЕСИЯ

"Млечни породи говеда и овце, развъждани в Земеделски институт - Стара Загора /НИИГО/, технологии на отглеждане, производство на краве и овче мляко и неговата преработка в млечни продукти".

"Месодайно овцевъдство - порода Ил дьо Франс".


ОРГАНИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ ДО:


Разсадник "Арнаутито" - с.Арнаутито

"Белведере - България" ЕООД

Птицекланица "Евровърхът"