Структура

Председател: доц. д-р Владимир Заманов
Членове на Управителния съвет:
инж. Георги Димов (Зам.председател), инж. Живко Желязков, инж. Стоян Колев, инж. Чавдар Кроснов, инж. Пеньо Пенев, маг. хим. Марина Бояджиева, инж. Иван Димитров, инж. Румен Георгиев, инж. Господин Николов, г-жа Величка Зайкова, доц. д-р Йовка Фенерова, д-р инж. Радка Лазарова, инж. Здравка Вълчева.
 

СЪЮЗИ и СЕКЦИИ:

Инженери по автоматика, информатика и електроника
Електроинженери
Машинни инженери
Строителни инженери и архитекти
Водно дело
Геодезисти и земеустроители
Минно дело и геология
Икономисти
Химици
Селскостопански специалисти
Инженери лесовъди
Лесотехника
Мениджъри
Патенти, оценители, качество
   
  Фонд "Дом на техниката" - секретар 042/ 62 20 87
  Фонд "Образование и наука" - секретар 042/ 62 20 87
  Фонд "Социален и награди" - секретар 042/ 62 20 87
  Квалификация - 042/ 62 20 87
  Индивидуално членство - 042/ 62 20 87