Структура

Председател: доц. д-р Владимир Заманов
Членове на Управителния съвет:
инж. Георги Димов (Зам.-председател), инж. Живко Желязков (Зам.-председател), ик. Илиан Марков (Зам.-председател), инж. Денчо Денев, маг. хим. Марина Бояджиева, инж. Иван Димитров, инж. Румен Георгиев, инж. Господин Николов, ик. Величка Зайкова, д-р инж. Радка Лазарова, гл. ас. д-р Митко Георгиев.
 

СЪЮЗИ и СЕКЦИИ:

Инженери по автоматика, информатика и електроника
Електроинженери
Машинни инженери
Строителни инженери
Водно дело
Геодезисти и земеустроители
Минно дело и геология
Икономисти
Химици
Селскостопански специалисти
Инженери лесовъди
Лесотехника
Мениджъри
КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ
   
  Фонд "Дом на техниката" - секретар 042/ 62 20 87
  Фонд "Образование и наука" - секретар 042/ 62 20 87
  Фонд "Социален и награди" - секретар 042/ 62 20 87
  Квалификация - 042/ 62 20 87
  Индивидуално членство - 042/ 62 20 87