Съюз на селскостопанските специалисти

Ръководство:
 
.............................................. - Председател
гл.ас.д-рМитко Георгиев - Секретар
доц.д-рАнтония Стоянова
 
 

<< -- назад